Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 B

Książka Prawo własności przemysłowej System Prawa Prywatnego Tom 14 B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Całka Edyta, Jakubecki Andrzej, Kępiński Marian, Kisielewicz Andrzej, Nowińska Ewa, Podrecki Paweł, Skubisz Ryszard, Szewc Andrzej, Traple Elżbieta


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  System Prawa Prywatnego
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1428
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-8753-6
Cena: 335zł
Opis
Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14B z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Nowe, 2 wydanie Prawa właśności przemysłowej Tom 14B uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:
    ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które wprowadzają postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych oraz ustanawiają maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
    ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Autorzy omawiają:
    wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
    pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego;
    postępowanie w sprawie udzielania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
    prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
    naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
    ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
    znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
    pojęcie znaku towarowego, rodzaje oznaczeń, kategorie znaków towarowych;
    uprawniony do znaku towarowego;
    postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
    pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy;
    bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego;
    względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
    prawo ochronne na znak towarowy;
    wspólne prawo ochronne na znak towarowy;
    obowiązek używania znaku towarowego;
    ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
    wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy;
    przejście prawa ochronnego na znak towarowy;
    licencje znaków towarowych;
    naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
    ustanie prawa ochronnego na znak towarowy;
    znaki towarowe wspólne (kolektywne).

Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.
Inne pozycje tego autora
Książka Samorządowe prawo wyborcze w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Samorządowe prawo wyborcze
Stan prawny: 1.08.2010 r. Komentarz do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma na celu ułatwienie przygoto...
Cena: 120,00zł
Książka Własność przemysłowa Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Własność przemysłowa Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wydanie 3
Publikacja Własność przemysłowa Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wydanie 3 zawiera wybór ważnych orzeczeń Trybunału Sprawiedli...
Cena: 109,00zł
Książka Własność przemysłowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Własność przemysłowa
Księgarnia poleca: Własność przemysłowa Pod redakcją : Andrzeja Kisielewicza Wydawca: LexisNexis Rok: 2007 Rodzaj: Książka dla prakt...
Cena: 105,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Stan prawny na 1.08.2010 r.Niniejsze opracowanie nawiązuje w swej formie do komentarzy z okresu międzywojennego. Oprócz analizy przepisów prawa p...
Cena: 269,00zł
Książka Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
Stan prawny: 15.07.2013 r.Monografia Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych stanowi dorobek VI Letnich Warsztatów Doktoranckich "Sądow...
Cena: 85,00zł
Książka Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz
Wydanie 1 Autorzy: Andrzej Szewc Seria: SREBRNE KOMENTARZE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC , Warszawa , 2008 ...
Cena: 120,00zł
... jest pusty