Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Książka Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  548
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-8124-155-7
Cena: 169zł
Opis

Odpowiedzialność gminy

Książka Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy odpowie w szczególności na takie pytania jak:
- Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
- Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne?
- Jakie znaczenie ma właściwe wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność odszkodowawczą?
- Czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej ulegają przedawnieniu?

Autor Rafał Szczepaniak bada w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą gmin:
- za spółki komunalne i organizacje pozarządowe,
- za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy,
- za szkody powodziowe i inne klęski żywiołowe,
- za stan dróg i organizację ruchu drogowego,
- za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych,
- w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dodatkowo omawia zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z działalności administracyjnoprawnej gminy, np.:
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem aktów administracyjnych, bądź też zaniechanie prawodawcze,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego,
- wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność, czy też
- przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej.
... jest pusty