Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz 2012

Książka Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Fałkowski Paweł, Lewandowski Kamil


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  900
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-2880-5
Do pobrania:
Cena: 209zł
Opis
Dyrektywa 2006/112/WE jest obecnie podstawowym aktem prawa unijnego wyznaczającym zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej we wszystkich państwach UE.

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania VAT wynikających z Dyrektywy oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów Dyrektywy na prawa i obowiązki krajowych podatników VAT. Analiza przepisów Dyrektywy stanowi bowiem punkt wyjścia dla oceny zgodności krajowych regulacji z przepisami unijnymi. Autorzy wiele miejsca poświęcili omówieniu zagadnień szczególnie kontrowersyjnych na gruncie krajowej praktyki, tj.:

  • konieczność uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania,
  • opodatkowanie świadczeń złożonych (np. ubezpieczenie i leasing, refaktura mediów i najem),
  • wymogi dokumentacyjne dotyczące eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • rozliczenie VAT transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami,
  • zwolnienia z VAT dla sprzedaży nieruchomości.

W analizie poszczególnych zagadnień pomocne są liczne przykłady i schematy – opracowane na podstawie doświadczenia autorów – które pozwalają one na łatwiejsze przyswojenie trudnych niekiedy zagadnień VAT na przykładzie  konkretnych sytuacji .

Autorzy w skomentowali także istotne zmiany do Dyrektywy związane z wejściem w życie Dyrektywy 2010/45/UE. Dyrektywa ta w istotny sposób modyfikuje m.in. zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wspomniana Dyrektywa weszła w życie już w 2010 r., lecz kraje członkowskie zobowiązane są stosować regulacje z niej wynikające od 1.1.2013 r. Niektóre państwa, przykładowo Polska,  postanowiły dostosować swe krajowe regulacje już wcześniej. Mając na uwadze znaczenie nowych regulacji, Autorzy wiele miejsca poświęcili tym przepisom, prezentując zarówno przepisy obecnie obowiązujące (lecz stosowane przez państwa członkowskie od 1.1.2013), jak również przepisy już zmienione przez Dyrektywę 2010/45/UE, które jednak do 31.12.2012 są stosowane przez poszczególne kraje UE. W komentarzu zawarte jest szczegółowe omówienie istotnych zagadnień związanych m.in. z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej:

  • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur elektronicznych;
  • sposoby zapewnienia integralności treści faktur.

Autorzy wskazują, w jaki sposób fakturowanie elektroniczne może być wdrożone w praktyce i odpowiadają na pytanie, czy i pod jakimi warunkami dopuszczalną formą przesłania faktury elektronicznej może być np. e-mail z załączonym dokumentem w formacie pdf.

Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących VAT, przedstawiając, w jaki sposób orzeczenia te mogą być przez podatników wykorzystane w sporach z organami podatkowymi. Coraz powszechniejsza praktyka stosowania Dyrektywy oraz wykorzystywania dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne sprawiają, że znajomość Dyrektywy jest realnym atutem po stronie podatnika.

... jest pusty