Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz 2016 Wydanie 4

Książka Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz 2016 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Barta Janusz, Litwiński Paweł


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  682
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-8611-9
Cena: 152zł
Opis
Publikacja to komentarz do ustawy z 29.8.1999 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), który określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

Kolejne – 4 wydanie – uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe oraz europejskie oraz poglądy doktryny. Ponadto zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:
    ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 77), która dotyczy trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na zatrzymanie lub aresztowanie, w tym: wymogów formalnych wniosków, prawa do składania wyjaśnień przez podmiot objęty immunitetem, sposobu rozpatrywania wniosków oraz trybu wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności oraz zatrzymania lub aresztowania (wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
    ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej (wejście w życie 1.4.2016 r.);
    ustawą z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281), w której wskazuje się w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji (wejście w życie 1.1.2016 r.).

Opracowanie zawiera również wybór podstawowych aktów prawnych takich jak:

    dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L Nr 281, s. 31 ze zm.),
    rozporządzenie (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(Dz.Urz. UE L z 2001 r. Nr 8, s. 1),
    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),
    rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.10.2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 225, poz. 1350),
    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.4.2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 94, poz. 923 ze zm.),
    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 229, poz. 1536).

Publikacja ta została przygotowana z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące do sfery administracji publicznej.

Komentarz został opracowany przez prawników łączących zainteresowania naukowe z praktyką. Skierowany jest do prawników zajmujących się lub mających styczność na co dzień z prawem ochrony danych osobowych, firm zajmujących się profesjonalnie zabezpieczeniem danych,administratorów bezpieczeństwa informacji, pracowników urzędów administracji publicznej oraz tych wszystkich, od których wymagana jest wiedza z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014. Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014. Wydanie 6
W szóstym wydaniu opracowania przedstawiono całość problematyki prawa autorskiego. Książka może więc stanowić przewodnik po polskim i międzynarodowym ...
Cena: 49,00zł
Książka Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz 2011. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz 2011. Wydanie 5
Prezentowany komentarz jest dziełem wybitnych specjalistów z zakresu prawa autorskiego. Piąte wydanie komentarza uwzględnia stan prawny na dzień ...
Cena: 195,00zł
Książka Ochrona danych osobowych Komentarz 2015 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona danych osobowych Komentarz 2015 Wydanie 6
Stan prawny: 1 lipca 2015 r.Prezentowana publikacja jest największym na rynku komentarzem do ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy omawiają zało...
Cena: 199,00zł
Książka Prawo autorskie Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo autorskie Wydanie 4
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i ...
Cena: 109,00zł
Książka Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego + Płyta CD Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego + Płyta CD Wydanie 3
Stan prawny: lipiec 2016 r.Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora ...
Cena: 119,00zł
... jest pusty