Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Karta Nauczyciela Komentarz 2018 Wydanie 10

Książka Karta Nauczyciela Komentarz 2018 Wydanie 10 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  10
Seria:  Komentarze praktyczne
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  732
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8124-563-0
Cena: 139zł
Opis

Komentarz 2018 do Karty Nauczyciela 

W książce Karta Nauczyciela Komentarz 2018 Wydanie 10 przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta NauczycielaStan prawny komentarza to 31 marca 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 r. W szczególności omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,
wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
uprawnienia socjalne i urlopy,
rozwój zawodowy,
odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in.

powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania,
doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz
doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą.
Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują:

wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,
zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,
wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,
zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,
zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia - dodatku za wyróżniającą pracę.

Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą:

oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
awansu zawodowego nauczycieli,
nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy,
wymiaru czasu pracy nauczyciela,
Ico_Gray_3.gif [778 B] Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy.

Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013
Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) – nowe procedury rekrut...
Cena: 139,00zł
... jest pusty