Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych

Książka Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  448
ISBN:  
978-83-8235-090-6
Cena: 159zł
Opis
Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych.

Sprawozdawczość finansowa za 2020 r. będzie sporządzana w szczególnych okolicznościach, mianowicie w okresie epidemii COVID–19. W związku z tym przed służbami finansowo-księgowymi jednostek sfery budżetowej sporo nowych wyzwań związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych za 2020 r. Publikacja zawiera niezbędne informacje w tym zakresie.

Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg),
wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego,
odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe,
badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
korygowania błędnych zapisów księgowych,
księgowania na przełomie roku budżetowego,
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych,
księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych,
sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki jednostek samorządu terytorialnego
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonow...
Cena: 125,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych Stan prawny: listopad 2014 r.Atuty publikacji Księgowania w układzie problemowym...
Cena: 125,00zł
... jest pusty