Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty DLA:

Stowarzyszenie Księgowych w Pols

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Autorzy: Fałowski Władysław, Frendzel Maciej
Krajowe i międzynarodowe prawo bilansowe Publikacja Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian krajowego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości f...
Cena: 79zł


.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2016 Autorzy:
MSSF 2016 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej SKWP Niniejsza publikacja Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2016 jest najnowszym i jedynym polskim przekładem/tłumaczeniem  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc...
Cena: 459zł
Nakład wyczerpany


.

Podstawy rachunkowości Ujęcie praktyczne Autorzy: Chodoń Monika, Zasiewska Katarzyna
Podstawy rachunkowości Książka Podstawy rachunkowości Ujęcie praktyczne polecana jest na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego. Zakres tematyczny niniejszej publikacji obejmuje podstawy rachunkowości. Książka jest adresowana do grona czyte...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość dla samodzielnych księgowych Ujęcie praktyczne Autorzy: Cicha Agnieszka, Zasiewska Katarzyna
Rachunkowość dla księgowych Książa Rachunkowość dla samodzielnych księgowych Ujęcie praktyczne dostarcza możliwie wszechstronne informacje o rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej, jest skierowana przede wszystkim...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Inwestycje niefinansowe Aspekty bilansowe i podatkowe Autorzy: Iwaniec Monika
Inwestycje niefinansowe Obecnie firmy decydują się na lokowanie wolnych środków pieniężnych w inwestycje niefinansowe, szczególnie w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Wiele podmiotów wypracowuje nadwyżki środków pieniężnych, które m...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Autorzy:
Książka Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym omawia połączenia, podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych, które powszechnie są przeprowadzane w ramach restr...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Ekonomia Wybrane zagadnienia z mikro i makroekonomii Autorzy: Zawiślińska I.
Mikroekonomia i makroekonomia Podręcznik Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii to praca zbiorowa pod red. I. Zawiślińskiej. Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze wydarzenia zachodzące w bardzo dynamicznie zmieniające...
Cena: 119zł
Nakład wyczerpany


.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Autorzy: Świderska Gertruda
Na kształtowanie kosztów wytworzenia produktów ma wpływ wiele czynników. Określone sytuacje produkcyjne i organizacyjne oraz względy ekonomiczne uzasadniają obserwację kosztów w znacznie szerszym zakresie niż tylko na poziomie produktów. Celem książk...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Podatkowe akty prawne 2016 Ujednolicone teksty ustaw Autorzy:
Publikacja ta stanowi zbiór ujednoliconych tekstów czterech ustaw, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także ustawy o rachunkowości. W Aktach pra...
Cena: 49zł


.

Rachunkowość finansowa 2016 Zbiór zadań Autorzy: Gos Waldemar
Rachunkowość finansowa 2016 Zbiór zadań Autorzy: Beata Gierba, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Barbara Jakubiak, Iwona KowalczykW niniejszym opracowaniu autorzy przedstawili zasady prowadzenia rachunkowości finansowej w świetle przepisów polskiego pra...
Cena: 59zł


.

Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 Autorzy: Fałowski Władysław
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, z racji swojej przynależności, zobowiązane są do wdrażania w określonym czasie i trybie stosownych dyrektyw. Na gruncie rachunkowości takim aktem była Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/U...
Cena: 69zł


.

Etyka zawodowa w rachunkowości Autorzy:
W książce zostały przedstawione krótkie teksty tematycznie związane z różnymi aspektami etyki autorstwa prof. dr hab. Anny Karmańskiej (Część 1. Eseje wokół zagadnień etyki) oraz wybrane opracowania na temat zachowań etycznych przesłane na konkurs og...
Cena: 49zł


.

Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Autorzy: Beger Tomasz
Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Autorzy Tomasz Beger, Piotr Liss - doradcy podatkowi w sposób bardzo przystępny przedstawiają zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatków i opłat lokalny...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość finansowa Autorzy: Gos Waldemar
Rachunkowość finansowa Autorzy: Beata Gierba, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Barbara Jakubiak, Iwona Kowalczyk, Agnieszka Szczęsna W książce zostały przedstawione zasady prowadzenia rachunkowości finansowej w świetle przepisów polskiego prawa bilanso...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Inwestycje finansowe Aspekty bilansowe i podatkowe Autorzy: Sowińska-Kobelak Dorota
W niniejszej publikacji opisano stan prawny w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących inwestycji finansowych. Zaprezentowane zostały różne typy instrumentów finansowych, od ich form klasycznych (akcje, obligacj...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami Autorzy: Trentowska Małgorzata
Zbiór zadań został opracowany z myślą o doskonaleniu wiedzy z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami objętej zakresem kształcenia w ramach III stopnia ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest on...
Cena: 59zł


.

Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT Autorzy: Szczotka Jadwiga
W prezentowanej książce znajdują się zadania sytuacyjne oraz pytania testowe dotyczące m.in. regulacji rachunkowości obowiązujących w Polsce, organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, odroczonego podatku docho...
Cena: 79zł


.

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Ujęcie praktyczne Autorzy: Chodoń Monika, Zasiewska Katarzyna
Książka ma służyć jako pomoc dydaktyczna, ułatwiająca zrozumienie zasad prowadzenia  ksiąg rachunkowych. W niniejszej publikacji został przedstawiony proces dokumentowania i ewidencjonowania podstawowych operacji gospodarczych, zasady prowadzeni...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami Autorzy: Trentowska Małgorzata
Rzetelna informacja o kosztach jest niezbędna do prawidłowego i sprawnego zarządzania jednostką gospodarczą. To, jak identyfikuje ona potrzeby i zadania w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów jest istotnym elementem przy kreowaniu rachunku kosztó...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Sprawozdania finansowe i ich analiza Autorzy: Gos Waldemar, Skoczylas W.
Sprawozdania finansowe i ich analiza Autorzy: Waldemar Gos,  Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie zasad budowy oraz sporządzania i analizy fina...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 1 do 20 (z 129 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  [Następna >>] 
... jest pusty