Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017

Książka Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pawlikowska Agnieszka


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Ustawy w praktyce
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1168
ISBN:  
978-83-255-7872-5
Do pobrania:
Cena: 235zł
Opis
Publikacja Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017 pod redakcją Agnieszki Pawlikowskiej. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach,  podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje. Szczególnie istotna jest ostatnia nowelizacja tej ustawy z 23.6.2016 r. Jej zapisy wchodzą w różnych odstępach czasowych – większość z nich 1.9.2016 r. oraz 1.1.2017 r. (ale część z nich wchodzi w życie również 1.10.2016 r.; czy też 1.1.2018 r.). Już w trakcie procedowania nowelizacji czerwcowej w sejmie podkreślało się, iż wbrew temu co twierdzi MEN nie jest to jedynie zmiana doprecyzowująca. Same zmiany w rozdziałach 7 i 8 to wzrost liczby artykułów i ustępów o 54%.

Tak duża liczba zmian, dodanie nowych pojęć (szczególnie w zakresie dotowania oświaty niepublicznej), definicji połączona z wejściem w życie w różnych terminach, a także przepisami przejściowymi może powodować dużą niepewność w stosowaniu zapisów tej ustawy.

W celu właściwej interpretacji jej treści Wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem ekspertów przygotowało szczegółowy, praktyczny komentarz. 

Zawarto w nim:
wiele przykładów i wyjaśnień kontrowersyjnych zagadnień,
wzory dokumentów (np. uchwała w sprawie dotacji oświatowej),
schematy obliczeń (np. kwoty dotacji wg metryczki subwencji oświatowej, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej dla poszczególnych niepełnosprawności itp.)
aktualne wyroki sądowe. 

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:
co rozumiemy pod pojęciem najbliższej gminy lub najbliższego powiatu,
co należy wziąć do obliczania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół, itp.,
kiedy dokonujemy aktualizacji kwot dotacji,
jak i kiedy informujemy o podstawowej kwocie dotacji,
jak rozliczamy się z innymi gminami z tytułu wydatków poniesionych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin,
jak rozliczamy się z gminami za uczniów niepełnosprawnych,
do kogo i w jakim terminie można odwołać się od wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
czy jest  możliwości wykonywania fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu w arkusze egzaminacyjne,
jakie są zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 i na następne lata szkolne do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
kto wchodzi w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
kto teraz będzie  opiniował arkusze organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych,
na co może być wydana dotacja podręcznikowa po nowelizacji ustawy,
czy uczniowi przybywającemu z zagranicy można wskazać, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę, niż szkoła obwodowa,
na co można wydać dotację dla szkoły lub placówki niepublicznej po nowelizacji ustawy.

Do książki dołączono wzory:
wzór uchwały dotyczącej dotowania oświaty niepublicznej (wg stanu prawnego obowiązującego od 1.1.2017 r.),
wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
wzór zobowiązania do przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
wzory dokumentów dotyczących rekrutacji do szkół i placówek publicznych, 
wniosek o obniżenie lub zwolnienie z pobierania opłaty za posiłek w szkole,
wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej,
wzór regulaminu rady rodziców,
wzór umowy o przekazaniu szkoły publicznej.

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty:
W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015 r. o (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668)  oraz z  23.6.2016 r. o (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Podczas gdy w 2015 r. i 2014 r. była tylko jedna nowelizacja: ustawa z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 357) oraz z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).  Szczególnie istotna jest ostatnia nowelizacja tej ustawy z 23.6.2016 r. Jej zapisy wchodzą w różnych odstępach czasowych – większość z nich 1.9.2016 r. oraz 1.1.2017 r. (ale część z nich wchodzi w życie również 1.10.2016 r.; czy też 1.1.2018 r.).
Inne pozycje tego autora
Książka Dotacje oświatowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dotacje oświatowe
Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz n...
Cena: 134,00zł
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 zawiera ponad 30 najważniejszych ...
Cena: 126,00zł
... jest pusty