Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego Zagadnienia prawne i podatkowe Komentarz praktyczny

Książka Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego Zagadnienia prawne i podatkowe Komentarz praktyczny w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mariański Adam


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  522
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8235-018-0
Cena: 185zł
Opis
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny to publikacja, w której Autorzy w niezwykle jasny i przystępny sposób wyjaśniają najbardziej skomplikowane konstrukcje prawne, w tym samą istotę restrukturyzacji. Definiują ją przede wszystkim jako wszelkie działania prowadzące do zmiany struktury podmiotu gospodarczego w celu zwiększenia jego efektywności i funkcjonalności.

Opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji długu, ewentualnej upadłości.

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące:

-uwag wprowadzających (m.in. rodzaje połączeń, podziałów i przekształceń, sukcesja uniwersalna i podatkowa, przepisy prawa unijnego w zakresie restrukturyzacji spółek, prawa podatkowego),
-łączenia spółek (m.in. sposoby łączenia się spółek, umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis, skutki połączeń spółek, w tym skutki podatkowe),
-podziału spółek (m.in. dzień podziału i dzień wydzielenia, procedurę podziału czy połączeń spółki, w tym niezbędne dokumenty do przeprowadzenia danej czynności, unikanie opodatkowania przy podziale spółek, powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale),
-przekształcenia spółek (m.in. procedura przekształceniowa, raportowanie schematów podatkowych, skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych).

Komentarz uwzględnia ustawę z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 642, obecnie ustawa przekazana do Senatu), która dotyczy działań mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Do tych działań należy zaliczyć objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, które w ciągu ostatnich lat stały się drugim najpopularniejszym typem spółki prawa handlowego, ustępując miejsca jedynie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu w przepisach ustawy o CIT wprowadzone zostają w art. 1 tej ustawy regulacje nadające status „podatnika podatku dochodowego":

-mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym, oraz
-mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko tym, w przypadku których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona.

Jednocześnie, w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel" ich utworzenia, przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, skutkiem którego efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej (opodatkowanej stawką podatku CIT wynoszącą 9% uzyskanych dochodów) pozostanie na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z przepisów ustawy CIT i ustawy PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.

W ramach projektowanych regulacji przewidziano również wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

Komentarz oprócz praktycznego omówienia zagadnień prawo-podatkowych został wzbogacony o poglądy doktryny oraz orzecznictwo istotne dla omawianej materii.

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Ponadto okaże się dobrym uzupełnieniem wiedzy również dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy będą wspierać procesy restrukturyzacji firm z wykorzystaniem przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego.

Inne pozycje tego autora
Książka Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogól...
Cena: 69,00zł
Książka Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
Stan prawny na: 1.08.2010 r. W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę...
Cena: 99,00zł
Książka Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Komentarz przedstawia kompleksową analizę kluczowych instytucji podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzący...
Cena: 134,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
Książka Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej
Publikacja Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz...
Cena: 115,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
... jest pusty