Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

PIT 2018 Komentarz

Książka PIT 2018 Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Ziółkowski Zbigniew


Wydawnictwo:  

Infor PL S.A.


Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  1400
ISBN:  
978836594726
Cena: 339zł
Nakład wyczerpany
Opis

Komentarz 2018 do ustawy o PIT

PIT 2018 Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r.

Niniejsza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. To unikalny na polskim rynku wydawniczym komentarz, w którym omówiono przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:
-kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
-jak rozliczać otrzymaną dotację,
-czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
-jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
-kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
-kto może skorzystać z ulgi na leki,
-czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
-kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona uchwalona 27 października 2017 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.Wprowadziła ona m.in.:
-możliwość jednorazowej amortyzacji dla składników majątku przedsiębiorcy, których wartość nie przekracza 10.000 zł,
-zwolnienie z obowiązku informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
-podwyższenie limitów zwolnień podatkowych, a także nowe zwolnienia,
-sprecyzowane pojęcie „nabycia wartości niematerialnych i prawnych”,
-zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł,
-określenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych,
-określenie wysokości zryczałtowanych kosztów podatkowych z tytułu przychodów osiąganych przez twórców.
-zmiany w katalogu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów,
-określenie limitu, do którego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności oraz wierzytelności umorzone.

Oddawany do Państwa rąk komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm.

Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom.

Autorem publikacji jest Grzegorz Ziółkowski – prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. Od lat współpracuje z Grupą Wydawniczą INFOR, jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego.
Nakład wyczerpany
... jest pusty