Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Książka Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Bach Sebastian, Cellary Mieczysława, Dzięgiel-Matras Agata


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  598
ISBN:  
978-83-255-7037-8
Do pobrania:
Cena: 125zł
Opis
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych Stan prawny: listopad 2014 r.

Atuty publikacji Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych:
    Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np.  potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie.
    Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.
    Książka ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w JSFP, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna.
    Publikacja będzie również pomocna przy zamknięciu 2014 r. i sporządzeniu sprawozdania za 2014 r.
    Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.

W książce Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych przedstawiamy:
    Ponad 130 schematów księgowań,
    Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
    Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
    Leksykon pojęć,
    Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) – w tym zakresie różnic kursowych,
    Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. zasady udzielania dotacji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających,  opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji),
    Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
    Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
    Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Książka Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie:
    Aktów trwałych
        Niskocennych środków trwałych,
        Nabycia samochodu,
        Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanch,
        Zespołów komputerów.
    Dochodów
        Dotacje z budżetu,
        Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US,
        Zadań zleconych,
        Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach,
        Wydzielonych rachunków dochodów
        Podatków i opłat lokalnych.
    Wydatków
        Refundacji wydatków,
        Kart płatniczych,
        Niewygasające wydatki,
        Zaangażowania,
        Inwestycji.
    Przychodów i kosztów
        Darowizn,
        Odsetek za zwłokę w zapłacie,
        Kosztów upomnień,
        Różnic kursowych.
    Działań finansowych
        Kredytów i pożyczek,
        Tworzenia spółek przez JST,
        Weksli,
        Obligacji,
        Partnerstwa publiczno-prawnego.
    Funduszy
        Fundusz alimentacyjny,
        Fundusz pracy.
    Rozrachunków i roszczeń
        Rozrachunków z tytułu  wynagrodzeń,
        Trzynastki.
    Innych księgowań specyficznych
        Środków europejskich,
        Opłat za gospodarowanie odpadami.

Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców).

Autorkami tych książek są trzy autorytety z rachunkowości budżetowej:  Mieczysława Cellary, Lucyna Hanus oraz Monika Kaczurak-Kozak.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Zakup książki Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych daje miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl (moduł Finanse i księgowość), na którym znajdą Państwo:
    Kilkaset schematów księgowań,
    Opisy do wszystkich kont,
    Polityka rachunkowości,
    Objaśnienia do sprawozdań finansowych za 2014 r.,
    Ponad tysiąc odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące księgowań,
    Ponad tysiąc wzorów dokumentów z wyjaśnieniami.

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Inne pozycje tego autora
Książka Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych 2013
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Najt...
Cena: 105,00zł
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki jednostek samorządu terytorialnego
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonow...
Cena: 125,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
... jest pusty