Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Książka Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Lachiewicz Wojciech


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  146
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8198-040-1
Cena: 109zł
Opis

Klasyfikacja budżetowa 2020 

Dzięki książce Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 czytelnik będzie na bieżąco w zmianach w finansach publicznych. Stan prawny książki to styczeń 2020 r. Zmiany w klasyfikacji budżetowej! W związku z tymi zmianami wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację: Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastosowanie do projektów budżetów JST na rok 2020.

W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji:
- Utworzono nowe rozdziały: 75637 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków" oraz 73020 „Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz",
- Zmieniono brzmienia nazw i/lub objaśnień rozdziałów: 75702, 85501, 85504, 85510 (zmiany wchodzą w życie od 1.1.2019 r. lub od 1.7.2019 r.) – zmiany te są wynikiem wejścia życie ustawy z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500),
- Zmieniono brzmienia nazw i/lub objaśnień rozdziałów: 75074, 75633, 80140, 80153 (zmiany wchodzą w życie od 1.1.2020 r.) – zmiany te są wynikiem wejścia życie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wejścia w życie ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. poz. 1095),
- Zmieniono od 1.1.2020 r. nazwę rozdziału 05004 „Inspektoraty rybołówstwa morskiego" w wyniku wejścia w życie 1.1.2019 r. ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2340), uchylono rozdział 72002 „Inne jednostki usług informatycznych", zmieniono nazwę rozdziału 75633 z „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" na „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej" wraz z objaśnieniami,
- Utworzono, z mocą od 1.1.2019 r., następujące nowe paragrafy: 017, 492, 615, 804,
- Utworzono, z mocą od 1.1.2020 r., następujące nowe paragrafy przychodowe: 905, 906, 907, 965; nowe paragrafy dochodowe: 016, 022 oraz nowy paragraf rozchodowy 965,
- Dodano objaśnienia do paragrafu 957. Na skutek wyodrębnienia nowych kategorii przychodów w art. 217 ust. 2 FinPubU, niezbędne stało się zawężenie dotychczasowego zakresu przychodów zaliczanych do § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych",
- Zmieniono brzmienie następujących paragrafów dochodowych: 076 (zmiana od 1.1.2019 r.), 216 (zmiana od 1.7.2019 r.), 015 (zmiana od 1.1.2020 r.),
Zmieniono brzmienie następujących paragrafów wydatkowych: 250, 252 (zmiana od 1.4.2019 r.), 216, 644 (zmiana od 1.7.2019 r.), 498 (zmiana od 1.1.2020 r.),
- Dokonano od 1.1.2020 r. zmian w układzie pozycji do paragrafów załącznika Nr 7.

W książce tej przedstawiamy:
- Szczegółowe omówienie zmian związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Zaktualizowany, w wersji na 1.1.2020 r., tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Inne pozycje tego autora
Książka Dotacje oświatowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dotacje oświatowe
Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.20...
Cena: 139,00zł
Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczyc...
Cena: 125,00zł
Książka Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce o...
Cena: 127,00zł
Książka Klasyfikacja budżetowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Klasyfikacja budżetowa
Klasyfikacja budżetowa 2022 autorstwa Wojciecha Lachiewicza W publikacji „Klasyfikacja budżetowa” omówione zostały wszelkie zmiany wprowad...
Cena: 185,00zł
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 zawiera ponad 30 najważniejszych ...
Cena: 126,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Ustawa o VAT Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o VAT Zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz
VAT 2020Od 1 września 2019 r. duże zmiany w podatku VAT. Prezentowana publikacja omawia i komentuje zmiany w ustawie o podatku VAT, które będą obowiąz...
Cena: 75,00zł
Książka Leksykon VAT 2020 (Leksykon VAT 2018 plus suplement aktualizacyjny na 2020) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leksykon VAT 2020 (Leksykon VAT 2018 plus suplement aktualizacyjny na 2020)
W związku z zakończeniem działalności wydawnictwa UNIMEX i kompletnym wyczerpaniem nakładu książki Leksykon VAT 2020 i 2019, obecnie są one niedostępn...
Cena: 199,00zł
... jest pusty