Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zbiór karny 2015. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich

Książka Zbiór karny 2015. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  Zbiory przepisów
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  1416
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-8179-6
Cena: 58zł
Opis
Stan prawny na 2.02.2015 r.

Zmiany do Zbioru karnego (wyd. 1)

kodeks karny
    od 9 lutego 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r., SK 9/10 (Dz.U. z 2013 r., poz. 905)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
    od 10 października 2014 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 września 2014 r., SK 22/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1375)
    od 27 listopada 2014 r. - ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1556)
    od 11 stycznia 2015 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21)
    od 8 kwietnia 2015 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY
    od 8 marca 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r., K 22/10 (Dz.U. z 2014 r., poz. 287)
    od 8 kwietnia 2015 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21)
    od 4 czerwca 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 2014 r., K 54/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1707)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

KODEKS KARNY SKARBOWY
    od 1 stycznia 2015 r. - ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215)

KODEKS WYKROCZEŃ
    od 25 grudnia 2014 r. - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
    od 9 listopada 2014 r. - ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 579)
    od 8 kwietnia 2015 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
    od 8 lutego 2015 r. - ustawa z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 28)
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
    innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)
    po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2394, ustawa czeka na podpis Prezydenta RP)

OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH
    od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
    od 19 września 2014 r. - ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1188)
    od 25 grudnia 2014 r. - ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 822)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
    od 8 lutego 2015 r. - ustawa z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 28)
... jest pusty