Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks karny 2016 PLUS Zbiór przepisów Wydanie 5

Książka Kodeks karny 2016 PLUS Zbiór przepisów Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  5
Seria:  Zbiory przepisów
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  1556
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-8971-6
Cena: 69zł
Opis
Stan prawny na 01.05.2016 r.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 5)

kodeks karny

    od 7 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549).
    od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    od 2 marca 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 189)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 23 maja 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

    od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    od 4 marca 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178)
    od 4 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 1 lipca 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS KARNY SKARBOWY

    od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    od 4 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 1 lipca 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS WYKROCZEŃ

    od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

    od 7 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549)
    od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    od 4 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)

USTAWA O ŚWIADKU KORONNYM

    od 4 marca 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 178)

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

    od 13 lutego 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 20 kwietnia 2016 r. - ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 544)

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

    od 12 kwietnia 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz. 487)
    od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

    od 12 kwietnia 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. poz. 224)
    od 15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)
    od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
... jest pusty