Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny 2015 z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Książka Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny 2015 z orzecznictwem. Wzory pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Zieliński Andrzej


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Prawo Sądowe
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  470
ISBN:  
978-83-255-6886-3
Do pobrania:
Cena: 124zł
Opis
Prezentowana publikacja Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny 2015 z orzecznictwem. Wzory pism procesowych zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim i radcowskim oraz sędziom i prokuratorom.

Książka Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych obejmuje praktyczny komentarz do:
    zagadnień związanych z miejscem zażalenia wśród środków zaskarżenia (klasyfikacja, system zaskarżenia, istota zażalenia),
    przesłanek dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym (m.in. kwestia legitymacji, zażalenia od orzeczeń sądu I instancji, zażalenie poziome, zażalenie kierowane do SN),
    wymagania formalne zażalenia oraz termin do jego wniesienia (forma zażalenia, szczególne wymagania formalne, braki formalne i ich sanacja),
    zażalenia w postępowaniu odrębnym (w sprawach z zakresu: ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego),
    zagadnień dopuszczalności zażalenia w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (zażalenie na:
        odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie;
        na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu na rozprawę osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
        postępowanie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania doradcy tymczasowego;
        postanowienie zarządzające oddanie osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym;
        postanowienie w przedmiocie zaniechania doręczenia pisma, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
        ustanowienie kuratora dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
        postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposobionym;
        postanowienie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem;
        postanowienie o wniesienie sumy nakazanej do zapłaty w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem;
        postanowienie w przedmiocie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem;
        postanowienie w przedmiocie pozbawienia współwłaściciela lub użytkownika używania rzeczy;
        postanowienie w sprawie zabezpieczenia spadku;
        postanowienie w przedmiocie złożenia testamentu;
        postanowienie w przedmiocie ustanowienia dozorcy;
        postanowienie w przedmiocie odtworzenia lub niemożności odtworzenia akt;
        postanowienie w przedmiocie ponownego wszczęcia sprawy oraz podjęcia postanowienia z uwzględnieniem akt pozostałych i odtworzonych),
    zażalenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym na:
        postanowienie sądu o odrzucenie skargi na czynności komornika;
        postanowienie sądu w przedmiocie skargi na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną;
        postanowienie sądu w przedmiocie kosztów egzekucji;
        postanowienie sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na postanowienie referendarza sądowego co do organu, który ma prowadzić egzekucję w wypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej;
        postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności;
        postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
        postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
        w przedmiocie wydania zaświadczenia ETE;
        w przedmiocie stwierdzenia wykonalności ETE;
        postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
        postanowienie sądu w przedmiocie wydania zabezpieczenia;
        postanowienie ograniczające na wniosek dłużnika wykonania tytułu wykonawczego do środków zabezpieczających;
        postanowienie o ograniczeniu egzekucji;
        postanowienie określające kwotę na zabezpieczenie bieżących potrzeb;
        postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego;
         postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji;
        postanowienie sądu w przedmiocie wydania pieniędzy wierzycielowi;
        postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy;
        postanowienie sądu w przedmiocie nieudzielenia przybicia;
        postanowienie sądu w przedmiocie ściągnięcia od nabywcy należności;
        postanowienie sądu ustanawiające kuratora lub zarządcę w egzekucji z innych wierzytelności;
        postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku;
        postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę lub areszt dłużnika;
        postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy;
        postanowienie sądu w przedmiocie wystawienia na licytację wydzielonej części zajętej nieruchomości;
        postanowienie sądu w przedmiocie następstw utraty rękojmi przez nabywcę;
        postanowienie sądu co do przybicia;
        postanowienie sądu co do przysądzenia własności;
        postanowienie sądu o przysądzeniu własności w egzekucji uproszczonej;
        postanowienie sądu w przedmiocie planu podziału;
        postanowienie sądu zobowiązujące nabywcę do uzupełnienia ceny;
        postanowienie sądu w przedmiocie postanowień ściśle określonych w art. 1055 KPC;
        postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia od zajęcia rzeczy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;
        postanowienie w przedmiocie wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy;
        postanowienie sądu w przedmiocie sprzedaży przez zarządcę składników majątku wchodzących w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
        postanowienie sądu w przedmiocie wszczęcia egzekucji ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem przymusowym;
        postanowienie sądu w przedmiocie prowadzenia egzekucji przy zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej),
    zażalenia w postępowaniu z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
    zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,
    zażalenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
    postępowania przed sądem I instancji po wniesieniu zażalenia (sądem a quo) [postępowanie wstępne; wpływ skutecznie wniesionego zażalenia na bieg postępowania przed sądem I instancji oraz wykonalność postanowienia; rozpoznanie zażalenia przez sąd a quo (autoremedura); odpowiedź na zażalenie],
    postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji (sądem ad quem) (ponowienie postępowania wstępnego; rozpoznanie zażalenia; rozstrzyganie zażalenia).

Książka zawiera zbiór najważniejszych i najpopularniejszych wzorów pism procesowych z prezentowanego zakresu w tym m.in.:
    zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
    zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych,
    zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
    zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia,
    zażalenie na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów procesu zawarte w wyroku,
    zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu,
    zażalenie do Sądu Najwyższego,
    zażalenie poziome dotyczące skazania świadka na grzywnę,
    zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
    zażalenia na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie,
    zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
    zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynności komornika,
    zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
    zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
    zażalenie na koszty przyznane w nakazie zapłaty,
    zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca opracowanie Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Inne pozycje tego autora
Książka Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz 2015 Wydanie 9 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz 2015 Wydanie 9
Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o:&nbs...
Cena: 209,00zł
Książka  w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Cena: 69,00zł
Książka Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD. Tom 2a w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD. Tom 2a
Tom 2a „Postępowanie cywilne" wyd. 3, pierwszy tom zmienionego i zaktualizowanego wydania trzytomowego, obejmuje 128 wzorów pism pomocnych przy ...
Cena: 149,00zł
Książka Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie. Wydanie 2
W prezentowanej książce omówiono najważniejsze zagadnienia i instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym dotyczące: stosunków rodzinnych, stan...
Cena: 49,00zł
Książka Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych. Wydanie 3
Prezentowana publikacja zawiera komentarz do sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do a...
Cena: 109,00zł
Książka Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych Wydanie 2
Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych to pozycj...
Cena: 126,00zł
... jest pusty