Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Książka Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Stepaniuk Mariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  206
ISBN:  
978-83-8291-355-2
Cena: 129zł
Opis
Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11.9.2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1.1.2021 r. Książka ma w założeniu charakter poradnikowy i stanowi praktyczną pomoc skierowaną do osób działających zawodowo w obszarze zamówień publicznych. Struktura książka zbudowana jest zgodnie ze schematem: pytanie – odpowiedź.

Główne zalety publikacji:

    w przystępny sposób wyjaśnia wątpliwości związane ze stosowaniem stosunkowo niedawno wprowadzonych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
    pytania i odpowiedzi zamieszczone w książce powstały w oparciu o rzeczywiste i praktyczne problemy, które pojawiły się w toku codziennego stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a tym samym zawierają treść istotną z punktu widzenia osób rzeczywiście zaangażowanych w realizację procesu udzielenia zamówienia,
    układ publikacji oparty w znacznej mierze na systematyce ustawowej pozwala na szybkie odnalezienie części odnoszącej się do interesującego dla Czytelnika problemu,
    publikacja zawiera przydatne orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, co stanowi dużą pomoc w sytuacji, w której nowe przepisy nie doczekały się jeszcze większej liczby orzeczeń wyjaśniających sporne kwestie.

W książce przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące najczęściej stosowanych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale uwzględniono w niej również zagadnienia rzadziej omawiane, takie jak np. praktyczne kwestie dotyczące stosowania w toku postępowań środków ochrony prawnej.

W publikacji znajdują się odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia osób zajmujących się w praktyce problematyką zamówień publicznych pytania, dotyczące między innymi kwestii, takich jak:

    wyłączenia stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
    przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne,
    przesłanki odrzucenia oferty,
    obowiązkowa waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
    dokumentowanie procesu udzielenia zamówienia,
    opracowywanie planu zamówień przez zamawiającego – jego forma, treść i dopuszczalne prawem możliwości modyfikowania,
    sposoby komunikowania się zamawiającego z wykonawcami,
    szacowanie wartości przedmiotu zamówienia,
    przedmiotowe środki dowodowe,
    przepisy specjalne dotyczące zamówień wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 oraz agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
    powoływanie się w ofertach na zasoby podmiotów trzecich,
    zawieranie umów ramowych oraz dynamiczny systemu zakupów,
    korzystanie ze środków ochrony prawnej
    praktyczne stosowanie trybu podstawowego we wszystkich wariantach.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in:

    Jak w praktyce wygląda kwestia wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP?
    Jak i gdzie prawidłowo ogłosić postępowania w poszczególnych trybach?
    Jak należy prawidłowo dokumentować przebieg postępowania?
    Jak prawidłowo oszacować wartość przedmiotu zamówienia i zastosować właściwą procedurę?
    Jak stosować poszczególne warianty trybu podstawowego?
    Jak prawidłowo powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w ofercie?
    Jak i kiedy opracować plan zamówień?
    Jak prawidłowo określać i stosować terminy określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych?
    Jak ocenić przedmiotowe środki dowodowe?
    W jaki sposób komunikować się z wykonawcami?

... jest pusty