Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych + płyta CD

Książka Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  422
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-815-8160-8
Cena: 125zł
Opis

zamknięcie roku 2018 

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:

W publikacji Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

-prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
-wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
-podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
-udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
-przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
-odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
-badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
-korygowania błędnych zapisów księgowych;
-księgowania na przełomie roku budżetowego;
-przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
-księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
-różnice kursowe;
-ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego;
-dokonywanie odpisów aktualizujących;
-środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku;
-sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
ustalania wyniku finansowego budżetu JST;
-zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce znajduje się ponadto:

-ponad 30 schematów księgowań;
-dokumentacja inwentaryzacyjna;
-arkusze konsolidacyjne;
-tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

-prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
-poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
-zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.;
-przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych;
wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości;
dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Zamknięcie roku 2018Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 to książka, która zawiera tak istotne informacje dotyczące podatkowego i księgoweg...
Cena: 179,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2019 Handel, produkcja, usługi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2019 Handel, produkcja, usługi
Komentarz 2019 do planu kontPublikacja Plan kont z komentarzem 2019 Handel, produkcja, usługi to doskonałe kompendium wiedzy i informacji na tema...
Cena: 259,00zł
... jest pusty