Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami

Książka Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

PRESSCOM


Seria:  Biblioteka Przetargi Publiczne
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  342
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-65611-68-0
Cena: 129zł
Opis

Zamówienia publiczne 2018 

Kiedy i w jakich okolicznościach zamawiający może dokonać zmian treści zawartej umowy? Jak powinien postąpić w sytuacji, gdy wykonawca uchyli się od podpisania umowy? Na czym polega wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? W jakich przypadkach zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy?
 
Autor Andrzej Łukaszewicz omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę zawierania umów ramowych i podwykonawczych oraz wskazuje na najczęstsze błędy i uchybienia, jakie pojawiają się w zawieranych kontraktach.
 
Dzięki książce czytelnik pozna m.in.:
czynności związane z zawarciem umów oraz prawa i obowiązki stron umowy,
zakres odpowiedzialności podwykonawcy,
funkcjonujące w zamówieniach publicznych zasady bezwzględne,
zagadnienie stosowania aspektów społecznych w umowach, w tym wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi lub roboty budowlane,
zakres kar umownych w zamówieniach publicznych, zasady ich ustanawiania i egzekwowania.
 
Dużą część poradnika Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego Praktyczny poradnik Wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego Praktyczny poradnik Wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym)
Opracowywanie projektów aktów prawnych należy do codziennych zadań pracownika samorządowego.  Autorka w przystępny dla Czytelnika sposób przedsta...
Cena: 134,00zł
Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Komentarz
Zamówienia publiczne 2018 Publikacja Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu...
Cena: 115,00zł
... jest pusty