Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Książka Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mrozek Piotr


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Seria:  Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  462
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-836-812-8584-1
Do pobrania:
Cena: 126zł
Opis

Świadczenia rodzinne 

Głównym celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów.

Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497) – wprowadzające przede wszystkim zmianę wysokości świadczeń – spowodowało konieczność naliczenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna według nowych stawek.

Zgodnie z § 2 ust. 1 lipcowego rozporządzenia w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1.11.2019 r. – wzrośnie do 215,84 zł. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wyniesie od 1 listopada br. 620 zł.

Zmiana oznacza konieczność zmiany decyzji ostatecznych ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna w zakresie związanym ze zmianą wysokości tych zasiłków. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowej wysokości będzie ustalane na nowy okres zasiłkowy.

Na podstawie tych i innych zmian prawnych autor przygotował wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism w tym decyzji administracyjnych są to m.in:
decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – różnymi,
decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja,
decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa zasiłku rodzinnego – okresowa,
decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – przekroczenie kryterium w trakcie okresu zasiłkowego,
decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przypisanych do zwrotu,
decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekuna – zmiana wysokości zasiłku,
decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – prawo do zasiłku przysługuje przed 1.11.2018 r.,
decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.),
decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe,
decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – od 1.11.2018 r. – orzeczenie z października 2019 r., ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.,
decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Od 1.01.2018 r. nastąpiły także zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Mają one wpływ na przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozpatrywanie wniosków, sposób ustalania dochodu oraz wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

W tym zakresie przygotowane i uaktualnione zostały nowe wzory pism, w tym decyzje administracyjne, wnioski i postanowienia, m.in.:
- wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
- postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydanej przez organ I instancji,
- decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
- wniosek organu właściwego wierzyciela o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
- informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia,
- postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Prezentowana publikacja to ponad 150 wzorów dokumentów, które powstały w wyniku rozstrzygnięć konkretnej sytuacji. Często przed wzorem lub w treści uzasadnienia opisany jest konkretny stan faktyczny, obrazujący daną sytuację, a następnie pokazujący warianty jej rozwiązania. Na potrzeby publikacji został sporządzony autorski wzór decyzji umarzającej w całości nienależnie pobrane świadczenie przypisane do zwrotu decyzją, która stała się ostateczna.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:
- zebrane w jednym miejscu wzory decyzji, wniosków, postanowień w postępowaniu w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niezbędnych w pracy każdego ośrodka pomocy społecznej,
- praktyczną pomoc dla pracowników ośrodków pomocy społecznej jako organów prowadzących postępowania i wydających decyzje administracyjne,
wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci gotowych wzorów pism.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

zbiór ponad 150 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
gotowe projekty najważniejszych decyzji administracyjnych,
gotowe projekty pism w postępowaniach, w których ośrodek pomocy społecznej występuje jako strona,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskiego wzoru uwzględniającego praktyczne zastosowanie tych zmian.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
jak należy sporządzać decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
jakie elementy powinny zawierać wnioski i postanowienia w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na konkretnych przykładach,
na czym polegają i w jakich sprawach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego.
 

Inne pozycje tego autora
Książka Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce
W książce „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce” otrzymają Państwo:-szczegółowe omówienie p...
Cena: 109,00zł
Książka Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2
Stan prawny: styczeń 2016 r.Publikacja, która stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadcz...
Cena: 127,00zł
Książka Fundusz alimentacyjny Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundusz alimentacyjny Wydanie 2
Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach:ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ust...
Cena: 109,00zł
Książka Świadczenie wychowawcze Program 500+ w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenie wychowawcze Program 500+
Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawaniaPROGRAM 500+W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy...
Cena: 109,00zł
... jest pusty