Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy

Książka Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Becla Agnieszka, Czaja Stanisław


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  284
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-707-3
Cena: 59zł
Opis
Książka ta przybliża Czytelnikowi najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ekonomii oraz towarzyszące im wyzwania poznawcze. Pokazuje złożoną genezę myśli ekonomicznej XXI wieku oraz jej wiodące elementy składowe: ekonomię neoklasyczną, ekonomię pokeynesowską i ekonomię ewolucyjną. Przedstawia główne problemy nowoczesnej myśli ekonomicznej, takie jak: rozwój społeczno- gospodarczy i rozwój zrównoważony, pożądany zakres interwencji państwa w gospodarce czy ekologizację ekonomii. Zwraca także uwagę na rolę informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Pokazuje jednocześnie wyzwania przed jakimi stoi współczesna ekonomia. Książka ta jest niezwykłym kompendium najnowszej wiedzy ekonomicznej, uporządkowanym w sposób użyteczny zarówno dla zaawansowanego, jak i początkującego Czytelnika. Zachęca go do zagłębienia się w tajniki współczesnej ekonomii, pokazując najbardziej atrakcyjne jej składniki.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1
Periodyzacja rozwoju współczesnej teorii ekonomii
Stanisław Czaja
 
   1.1. Uwarunkowania potrzeby klasyfikowania i periodyzacji rozwoju myśli ekonomicznej
   1.2. Główne etapy rozwoju myśli ekonomicznej
 
Rozdział 2
Rozwój współczesnej ekonomii w kontekście Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
Stanisław Czaja
 
   2.1. Znaczenie Nagrody Nobla i procedura przyznawania wyróżnienia
   2.2. Geneza merytoryczna Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych
   2.3. Dorobek współczesnej ekonomii z perspektywy Nagrody Nobla
   2.4. Wykorzystanie metod ilościowych i matematyzacja współczesnej ekonomii w świetle Nagrody Nobla
 
Rozdział 3
Rozwój współczesnej ekonomii keynesowskiej i pokeynesowskiej
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
 
   3.1. Geneza i krytyka współczesnej ekonomii pokeynesowskiej
   3.2. Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii pokeynesowskiej
   3.3. Wybrane elementy rozwoju współczesnej ekonomii neokeynesowskiej
 
Rozdział 4
Nowe koncepcje i teorie rozwoju w ekonomii
Tomasz Poskrobko
 
   4.1. Definiowanie rozwoju w ujęciu ekonomicznym
   4.2. Ewolucja pojęcia rozwój w ekonomii
   4.3. Ekonomia rozwoju
      4.3.1. Wczesne koncepcje rozwoju
      4.3.2. Postwaszyngtońska ekonomia rozwoju
   4.4. Mikroekonomia rozwoju
      4.4.1. Obszary zainteresowań
      4.4.2. Ekonometria rozwoju
   4.5. Ekonomia eksperymentalna
 
Rozdział 5
Spory wokół roli państwa w gospodarce we współczesnej teorii ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
 
   5.1. Geneza i pojęcie liberalizmu
   5.2. Etapy rozwoju myśli liberalnej
   5.3. Liberalizm a interwencjonizm (etatyzm). Odrodzenie neoliberalne
   5.4. Współczesna ewolucja sporu między zwolennikami „paradygmatu rynku” i „paradygmatu planowania”
 
Rozdział 6
Współczesna ekonomii heterodoksyjna – wybrane zagadnienia
Julia Włodarczyk
 
   6.1. Ortodoksja i heterodoksja w ekonomii
   6.2. Współczesna myśl heterodoksyjna
 
Rozdział 7
Ekonomia ewolucyjna – zarys problematyki
Julia Włodarczyk
 
   7.1. Istota ekonomii ewolucyjnej
   7.2. Korzenie ekonomii ewolucyjnej
   7.3. Klasyfikacja podejść ewolucyjnych w ekonomii
   7.4. Perspektywy rozwoju ekonomii ewolucyjnej
 
Rozdział 8
Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
 
   8.1. Ekonomia środowiskowa a ekonomia ekologiczna. Nowy paradygmat ekonomii
   8.2. Problematyka ekologiczna we współczesnej ekonomii neoklasycznej
   8.3. Ekonomia pokeynesowska a problematyka ekologiczna
   8.4. Problematyka ekologiczna w opracowaniach Klubu Rzymskiego
   8.5. Teoria rozwoju „superdługookresowego”. Koncepcja Sustainable Development
   8.6. Energetyczna teoria wartości. Nowe metody i narzędzia badawcze ekonomii ekologicznej i teorii ekonomii
 
Rozdział 9
Rozwój problemów ekonomii informacji i komunikacji we współczesnej myśli ekonomicznej
Agnieszka Becla, Stanisław Czaja
 
   9.1. Sposoby podejmowania problematyki informacji we współczesnej ekonomii
   9.2. Rozwój technicznych możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji we współczesnym społeczeństwie
   9.3. Badania nad społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy
 
Rozdział 10
Nowe problemy we współczesnej ekonomii
Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
 
   10.1. Geneza problemów współczesnej teorii ekonomii
   10.2. Nieliniowe wyzwania przyszłości
   10.3. Quo vadis ekonomio?
   10.4. Ujęcie problemowe we współczesnej ekonomii
 
Zakończenie
Wykaz nazwisk
Literatura i elektroniczne źródła informacji
Spis tabel
Spis schematów

Inne pozycje tego autora
Książka Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego
Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwz...
Cena: 49,00zł
... jest pusty