Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + Płyta CD

Książka Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + Płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Klawenek Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  298
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8158-062-5
Cena: 129zł
Opis

Wynagrodzenia w oświacie

Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. 

Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która wchodzi w życie 1 września 2019 r. Książka zawiera wiele przykładów prezentowanych na tle orzecznictwa. Publikacja wyposaża Czytelnika nie tylko w całokształt narzędzi związanych z bezpośrednim zarządzaniem jednym z największych obszarów, ale także w wiedzę pozwalającą rozumieć te procesy, na tle szeroko rozumianych finansów publicznych

Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświata) i przekazania części z nich w ręce środowiska lokalnego (samorządowca, nauczyciela, rodzica i obywatela). W konsekwencji nauczycielski system płac to złożony proces aktywności prawodawczej i decyzyjnej niezależnych od siebie podmiotów (administracji centralnej i samorządowej). Taka formuła to złożona konstrukcja kompetencji, uprawnień i zadań, wymagających znacznej wiedzy ogólnej, szczegółowej oraz niezbędnego doświadczenia.

Obecnie, po 17 latach od wprowadzenia systemu ustawodawca dokonał istotnej modernizacji rozwiązań systemowych. Ich cechą nie jest fundamentalna zmiana, ale znacznie trudniejsza do identyfikowania cząstkowa zmiana organizacji i sposobu działania poszczególnych jego składników. Niniejsza publikacja umożliwia poznanie, ocenę i wdrożenie modyfikacji bez konieczności przeszukiwania i intuicyjnego łączenia skrajnie rozproszonych nowych reguł prawnych. Rok 2019 był rokiem szczególnym dla edukacji. W szkołach doszło do największych od prawie 30 lat protestów placowych, zaś w samorządach, wśród partnerów społecznych i w konsekwencji w Parlamencie RP do największych sporów dotyczących statusu zawodowego nauczycieli. Rozpoczęła się szeroka dyskusja nad systemem wynagradzania nauczycieli i jego zawiłościami. Niezwykle istotną częścią niniejszej publikacji jest komentarz odnoszący się do większości opinii i postulatów pojawiających się w ostatnich miesiącach zarówno wśród uczestników sporu, jak i w przestrzeni społecznej. Ujęcie systemowe pozwala adresatowi zrozumieć istotę funkcjonujących rozwiązań, ale także zidentyfikować i ocenić przesłanki, jakie legły u podstaw jego powołania. Cześć praktyczna umożliwia wpisanie się w bezpieczną praktykę codziennego stosowania i wykonywania ustawy.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat wynagrodzeń nauczycielskich, uwzględniające wszystkie zmiany ostatniej nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r., w tym:

-omówienie i wyjaśnienie znowelizowanych przepisów, w tym umiejscowienie znaczenia i istoty poszczególnych zmian,
-odrębne opisanie i wyjaśnienie relacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i lokalnego w sferze płac nauczycielskich, w tym skutków oraz zakresu zmian wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela,
-analizę możliwości stanowienia indywidualnej płacy nauczyciela i relacji tej płacy do wymogów prawa w zakresie płacy łącznej (średniej) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
-omówienie wariantowych możliwości i decyzji płacowych oraz ich skutków dla procesu budowania zorientowanej jakościowo oświaty lokalnej (uchwała w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich, szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego).

5 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonacie Państwo swoje obowiązki i rozwiążecie problemy z interpretacją przepisów prawa:

opisanie i analiza systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście kompetencji, uprawnień i możliwości przypisanych kolejno wszystkim podmiotom zarządzającym sferą oświaty publicznej (nauczyciel, dyrektor, samorząd, administracja rządowa),
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
koncentracja na praktycznych rozwiązaniach i przykładach,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
zamieszczenie wzorów umów i pism.

Niniejsza publikacja otwiera drogę do pełnego zrozumienia złożonego systemu wynagrodzeń nauczycielskich i w konsekwencji pozwala zacząć wykorzystywać wszystkie szczegółowe możliwości, jakie z niego wynikają.

W niniejszej książce znajdziecie Państwo m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Kto i w jakim zakresie decyduje o wysokości płacy nauczycielskiej oraz dlaczego Minister Edukacji Narodowej przestał odgrywać najważniejszą rolę w tym procesie?
Dlaczego nieprawdziwe jest twierdzenie, że system wynagrodzeń nauczycielskich składa się z szeregu niewysokich składników płacy?
Dlaczego samorządowy regulamin płacowy nauczycieli to możliwość skoku cywilizacyjnego w zakresie promowania i wprowadzania jakościowej zmiany w oświacie?
Jakie są obowiązki związane z kształtowaniem płac nauczycielskich na poziomie nauczyciela, dyrektora szkoły i samorządu?
Jakie są wszystkie składniki płacy nauczycielskiej, sposoby ich obliczania i wypłacania?
Jakie są relacje i skutki wynikające z wypłacania (lub niewypłacania) składników płacy?

Do książki jest dołączona płyta CD zawierająca liczne wzory dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Inne pozycje tego autora
Książka Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Niezbędnik projektodawcy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Niezbędnik projektodawcy
Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zba...
Cena: 89,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks Pracy 2024 Praktyczny komentarz z przykładami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks Pracy 2024 Praktyczny komentarz z przykładami
„Kodeks pracy 2024. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która omawia wchodzące w życie w 2024...
Cena: 159,00zł
... jest pusty