Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wynagrodzenia nauczycieli 2014. Naliczanie i dokumentowanie. Rozliczenia podatkowe i ZUS. Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym)

Książka Wynagrodzenia nauczycieli 2014. Naliczanie i dokumentowanie. Rozliczenia podatkowe i ZUS. Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cisowska-Mleczek Katarzyna, Jacewicz Agnieszka, Klimek Agata, Szlachta Stanisława


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  390
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-191-7
Do pobrania:
Cena: 165zł
Nakład wyczerpany
Opis
Wynagrodzenia nauczycieli 2014. Naliczanie i dokumentowanie. Rozliczenia podatkowe i ZUS. Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym) to specjalistyczny poradnik szczegółowo omawiający zasady naliczania, opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli i szkół samorządowych.

Publikacja Wynagrodzenia nauczycieli 2014. Naliczanie i dokumentowanie. Rozliczenia podatkowe i ZUS. Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym) prezentuje dokładną charakterystykę poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, zasady ich opodatkowania podatkiem dochodowym, zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także zasady ewidencji księgowej wynagrodzeń i klasyfikację budżetową wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Pełny zakres zagadnień obejmujący całokształt problemów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli, szczegółowe komentarze i różnorodne przykłady liczbowe, omówiono tu m.in.:

1. wynagrodzenie osobowe nauczycieli za świadczoną pracę
-wynagrodzenia zasadnicze (w tym: szczegółowe zasady ustalania i obliczania wynagrodzeń zasadniczych, wynagrodzenie zasadnicze przy różnym pensum, wynagrodzenie za 1 godzinę przeliczeniową, zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego, rozliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego za czas niezdolności do pracy)
-dodatek za wysługę lat – „dodatek stażowy” (w tym: wysokość dodatku dla nauczyciela zatrudnionego w dodatkowym miejscu pracy, rozliczanie wysokości dodatku za czas niezdolności do pracy)
-zasady ustalania i obliczania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, specjalistycznego, dodatku za warunki pracy (trudne i uciążliwe),
-wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (w sytuacjach typowych i szczególnych)
-dodatkowe wynagrodzenie za godziny nocne
-wynagrodzenie w dniu wolnym od pracy
-wynagrodzenie za pracę w święta
-wynagrodzenie dla egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów

2. wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, w tym m.in.:
-oddelegowanie do związków zawodowych
-wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia
-wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym (zasady ogólne, dodatkowe zatrudnienie w stanie nieczynnym, wygaśnięcie stosunku pracy oraz obowiązku wypłaty wynagrodzenia w trakcie stanu nieczynnego)
-wynagrodzenie za czas opieki nad zdrowym dzieckiem, urlopu okolicznościowego
-wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w placówkach feryjnych i nieferyjnych
-ekwiwalent za niewykorzystany urlop

3. zasady przyznawania, ustalania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki)

4. zasiłek na pierwsze zagospodarowanie

5. odprawy emerytalno-rentowe

6. odprawy dla zwalnianych nauczycieli

7. odprawa pośmiertna

8. nagroda jubileuszowa

9. nagrody ze specjalnego funduszu nagród (nagrody organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej)

10. średnie wynagrodzenia nauczycieli

11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla czynnych i byłych pracowników)

12. dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy, dodatek tzw. wiejski)

13. pomoc zdrowotna dla nauczycieli

14. doskonalenie zawodowe nauczycieli

15. zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński)

16. ewidencja wynagrodzeń nauczycieli w księgach rachunkowych

17. klasyfikacja budżetowa wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dołączony do książki suplement elektroniczny zawiera wzory dokumentów do bezpośredniego zastosowania w szkole:
-wzór zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia dla nauczycieli podstawy wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków pobieranych z ZUS za czas choroby, z tytułu opieki nad dzieckiem, chorym członkiem rodziny, wypadku w drodze do i z pracy oraz urlopu macierzyńskiego
-regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z kompletną dokumentacją.

Pozycja adresowane jest w szczególności do pracowników przedszkoli i szkół samorządowych zajmujących się sprawami kadrowymi oraz rozliczaniem płac nauczycieli, a także pracowników wydziałów edukacji urzędu miasta i gminy.

Katarzyna Cisowska-Mleczek - Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, wieloletni pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa ds. finansów, posiada certyfikat audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych, koordynowała proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w zakresie kadr, płac i księgowości, asystent Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, ceniony wykładowca, autorka publikacji w zakresie finansów publicznych.

Agnieszka Jacewicz - Redaktor merytoryczny działu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych w Wydawnictwie ODDK, autorka poradników z zakresu spraw kadrowo-płacowych.

Agata Klimek - Doświadczony specjalista w zakresie naliczania wynagrodzeń nauczycieli, pracownik Wydziału Edukacji urzędu miasta, wdrożeniowiec Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w zakresie Kadr i Płac dla szkół/placówek samorządowych gminy.

Stanisława Szlachta - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i certyfikat audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych. Jest uznanym szkoleniowcem. Ma duże doświadczenie w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Obecnie pełni funkcję zastępcy skarbnika ds. polityki rachunkowości.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Rozliczanie wynagrodzeń w 2014 roku z ewidencją księgową. Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozliczanie wynagrodzeń w 2014 roku z ewidencją księgową. Wydanie 8
Jak w 2014 roku prawidłowo naliczyć wynagrodzenia, rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? Jak w księgach rachunkowych ująć wszystkie operacje związa...
Cena: 132,00zł
Książka Wynagrodzenia w 2016 roku Zasady rozliczania Ewidencja księgowa Wydanie 10 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wynagrodzenia w 2016 roku Zasady rozliczania Ewidencja księgowa Wydanie 10
Jak w 2016 roku prawidłowo naliczyć wynagrodzenia, rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? Jak w księgach rachunkowych ująć wszystkie operacje związa...
Cena: 135,00zł
Książka Kadry i płace 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kadry i płace 2018
Kadry i płace 2018  Kadry i płace 2018 Obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS zawiera ...
Cena: 159,00zł
Książka Dokumentacja pracownicza 2019 Ponad 300 wzorów z komentarzem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja pracownicza 2019 Ponad 300 wzorów z komentarzem
Dokumentacja pracownicza 2019 Dokumentacja pracownicza 2019 Ponad 300 wzorów z komentarzem i suplementem elektronicznym to kompletna i aktua...
Cena: 219,00zł
Książka Kadry i płace 2019 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kadry i płace 2019
Kadry i płace Książka Kadry i płace 2019 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS aut...
Cena: 169,00zł
... jest pusty