Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wydatki strukturalne Wydanie 2

Książka Wydatki strukturalne Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dragańczuk Monika


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  wydanie: II rozszerzone
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  428
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-165-8
Do pobrania:
Cena: 159zł
Opis

Wydatki strukturalne Dragańczuk

Publikacja Wydatki strukturalne - zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do wydatków strukturalnych – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w bardzo praktyczny sposób opisuje zasady stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255), a także zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119).

Książka Wydatki strukturalne Wydanie 2 rozszerzone zawiera konkretne przykłady wydatków, które należy i których nie należy zaliczyć do wydatków strukturalnych:
-w jednostkach samorządu terytorialnego,
-w jednostkach administracji rządowej

oraz w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych:
-jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej)
-jednostkach systemu oświaty
-szkołach wyższych
-jednostkach służby zdrowia
-instytucjach kultury
-urzędach pracy
-sądach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
-ośrodkach sportu, Zarządach Budynków Komunalnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowych Strażach Pożarnych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji.

W każdym z ww. rozdziałów zaprezentowano pytania i odpowiedzi dotyczące poszczególnych Kodów, co w najbardziej praktyczny sposób przybliża tę tematykę.

Książka Wydatki strukturalne Wydanie 2 przedstawia także projekty, operacje i działania, które są realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jednocześnie wskazując jednostki, do których adresowane jest wsparcie, i które w danym Kodzie powinny wykazywać wydatki strukturalne.

W publikacji Wydatki strukturalne przedstawiono także zasady zaliczania do wydatków strukturalnych wydatków poniesionych na szkolenia, wynagrodzenia, termomodernizację, mieszkalnictwo, usuwanie skutków powodzi, alternatywne źródła energii, zadania związane z ochroną środowiska.

Monika Dragańczuk - jest pracownikiem w Ministerstwie Finansów, specjalistą ds. weryfikacji zasady dodatkowości w jednostkach budżetowych oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach sektora finansów publicznych (j.s.f.p.). Podczas długoletniej pracy w Departamencie Budżetu Państwa, jak i na obecnym stanowisku w Wydziale Polityki Regionalnej, zdobywała wiedzę i doświadczenie w dziedzinie planowania i sprawozdawczości budżetowej oraz zasad stosowania zarówno klasyfikacji budżetowej jak i klasyfikacji wydatków strukturalnych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowego klasyfikowania wydatków strukturalnych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
... jest pusty