Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

VAT Komentarz 2017 Wydanie 12

Książka VAT Komentarz 2017 Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Michalik Tomasz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  12
Seria:  Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1448
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-8630-0
Do pobrania:
Cena: 295zł
Opis
VAT Komentarz 2016/2017 Wydanie 12 zawiera najnowsze zmiany, które wchodzą weszły w życie 20.8.2016 r. w tym także te wchodzące 1.1.2017 r.

VAT. Komentarz 2016/2017 autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
    zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów;
    płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych;
    obowiązku podatkowego;
    miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
    podstawy opodatkowania;
    zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów;
    wysokości opodatkowania;
    odliczenia i zwrotu podatku;
    zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji;
    odpowiedzialności podatkowej;
    dokumentacji.

Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.

Prezentowane, 12. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:
    nowelizacje, które weszły w życie 1.1.2016 r. obejmujące m.in.:
        zmianę dostosowawczą w związku z projektowanymi przepisami art. 65 ust. 6a i 6b ustawy – Prawo celne, w których uregulowano kwestię wysokości odsetek adekwatnie do wprowadzanych zmian w Ordynacji podatkowej;
        pozostawienie we właściwości naczelnika urzędu celnego wymiaru i zwrotu nadpłaty VAT z tytułu importu;
        zmiany dotyczące korekty podatku oraz korekty deklaracji przez podatnika niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
    ustawę z 13.5.2016 r., w której dodano definicję ustawową pojęcia ,,nadużycie prawa” oraz określono związane z nim skutki podatkowe; (Dz. U. poz. 846), zmiany wchodzące w życie 1.7.2016r. oraz, w zakresie art. 109 (ewidencja sprzedaży) 1.1.2017r.
    ustawę z 6.7.2016r. dotyczącą zastosowania stawki VAT 0% do dostaw, importu oraz dostaw części jednostek pływających określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych – (Dz. U. poz. 1260), zmiana wchodząca w życie 1.1.2017r.
    ustawę z 7.7.2016r. dotyczącą uszczelnienia poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą– (Dz.U. poz. 1052), zmiana wchodząca w życie 1.8.2016 r.;
    zmiany z 22.7.2016r. związane z dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do Unijnego Kodeksu Celnego.  Wśród nich należy wskazać m.in. zmiany:
        uwzględniające nowy podział procedur i ich nazewnictwa wprowadzonego przez UKC (procedurę dopuszczenia do obrotu, procedury specjalne i wywóz);
        określające obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w przypadku objęcia towarów procedurą celną uszlachetniania czynnego;
        wyłączające ze zwolnienia od podatku VAT (pod określonymi warunkami) towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego
        rozszerzające zakres regulacji dotyczących towarów, które są objęte zgłoszeniem uproszczonym;
        utrzymujące dotychczasowe zasady odliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych – (Dz.U. poz. 1228), zmiany wchodzące w życie 20.8.2016r.
    nowe  wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług zawarte w nowych rozporządzeniach wykonawczych (m.in. rozporządzeniu MF z 25.7.2016 r., Dz.U. poz. 1136) – zmiana wchodząca w życie 1.8.2016 r.;
    ustawę z 6.9.2016r. o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości) – zmiana wchodząca w życie 1.10.2016r.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Mechanizm odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane Praktyczne vademecum podatnika 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Mechanizm odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane Praktyczne vademecum podatnika 2017
Mechanizm odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane Książka Mechanizm odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane Praktyczne vademecum podatni...
Cena: 71,00zł
Książka Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU
Polska klasyfikacja wyrobów i usług Aktualna PKWiU 2015 Błyskawiczna wysyłka kurierska książki w dniu zamówienia (jeżeli zamówienie zostanie złożone d...
Cena: 159,00zł
Książka Zamknięcie roku 2016 Obowiązki podatkowe i rachunkowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2016 Obowiązki podatkowe i rachunkowe
Publikacja Zamknięcie roku 2016 Obowiązki podatkowe i rachunkowe autorstwa Katarzyny Trzpioła kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końce...
Cena: 85,00zł
Książka Opodatkowanie nieruchomości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie nieruchomości
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę opodatkowania nieruchomości. Publikacja w sposób przekrojowy wskazuje na podatkowe skutki na...
Cena: 126,00zł
Książka Zamknięcie roku 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2016
Zamknięcie roku 2016 książka wydawnictwa Rachunkowość Najnowsze wydanie książki Zamknięcie roku 2017 dostępne w naszym sklepie (kliknij w tytuł książk...
Cena: 135,00zł
Książka Środki trwałe Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki trwałe Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym
Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje z...
Cena: 49,00zł
... jest pusty