Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz 2016

Książka Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Namysłowska Monika, Piszcz Anna


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  236
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-8591-4
Do pobrania:
Cena: 109zł
Opis
Zmiany weszły w życie 17 kwietnia 2016 r.

Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) wprowadza m.in. następujące zmiany:
    administracyjnoprawne postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
    nowe uprawnienia Prezesa UOKiK,
    instytucję „tajemniczego klienta”,
    zakaz missellingu.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz do zmian zawiera szczegółowo skomentowane przez Autorów zmiany dotyczące zakazu stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz obejmuje też omówienie zmian dotyczących m.in. KPC, Kodeksu wykroczeń, Prawa bankowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wchodzące w życie w kwietniu 2016 r. zmiany w ustawie wprowadzają nowe regulacje, w szczególności możliwość dokonywania przez Prezesa UOKiK, a nie jak dotychczas przez SOKiK, kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów.

Zmiana ma na celu usprawnienie systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami. Za stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Kara może zostać nałożona choćby za nieumyślne naruszenie zakazu stosowania klauzul abuzywnych.

Zmianie ulegają znacząco uprawnienia Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK będzie oceniał, czy dane postanowienie wzorca umowy jest niedozwolone. Przewidziano także dla Prezesa UOKiK możliwość bezpośredniego ingerowania w zachowanie przedsiębiorców – będzie on mógł określić sposób usunięcia przez przedsiębiorców skutków zawierania we wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych.

Nowelizacja wprowadza uprawnienie do podjęcia przez Prezesa UOKiK „miękkich” działań wobec przedsiębiorców, dając przedsiębiorcom możliwość zaprzestania naruszeń ustawy bez konieczności wszczynania przez organ postępowania.

Wprowadzono także instytucję  tzw. tajemniczego klienta, pozwalającą na sprawdzenie przez urzędników udających się do przedsiębiorcy, jakie informacje przekazywane są konsumentom przed zawarciem umowy.

Nowelizacja zakłada także zakaz tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Dotyczy on w największym stopniu niektórych produktów finansowych, których stopień skomplikowania wyklucza możliwość oceny ich odpowiedniości przez przeciętnego konsumenta.

Zmiana systemu orzekania w sprawach niedozwolonych klauzul umownych z sądowego na administracyjny z kontrolą sądową ma na celu zwiększenie jego skuteczności. Na skuteczność powinno też wpłynąć wydłużenie terminu przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z roku do 3 lat.
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz 2013
W epoce rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego problematyka ochrony baz danych, szczególnie elektronicznych udostępnianych online, ma coraz wi...
Cena: 55,00zł
Książka Reklama. Aspekty prawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Reklama. Aspekty prawne
W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono istotne w praktyce i dyskusyjne aspekty prawa reklamy, w tym zagadnienia z zakresu zwalczania nieucz...
Cena: 89,00zł
Książka Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza
W książce przedstawiono problematykę czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych, wprowadzonej załącznikiem I do dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych...
Cena: 84,00zł
Książka Ustawa o prawach konsumenta w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o prawach konsumenta
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje regulacje ustawy o prawach konsumenta z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa. Na szczególną uwagę z...
Cena: 160,00zł
Książka Ustawa o prawach konsumenta Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o prawach konsumenta Komentarz 2015
Ustawa o prawach konsumenta zmieniła w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębio...
Cena: 143,00zł
Książka Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz 2018
Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurenc...
Cena: 169,00zł
... jest pusty