Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz 2013

Książka Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Grossmann Tomasz, Knopkiewicz Wacław, Sebzda-Załuska Joanna, Szydło Marek, Wilczewski Jacek


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  494
ISBN:  
978-83-255-4215-3
Cena: 145zł
Opis
Komentarz do ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) jest pierwszą publikacją dotyczącą tej tematyki. Jest szczególnie ważny dla wykorzystania środków unijnych na budowę sieci dostępu do Internetu, przyznanych Polsce na lata 2007–2013 w wysokości ponad miliarda euro.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz 2013 jest wydaniem unikatowym również ze względu na autorów, łączących doświadczenia naukowe (prof. Marek Szydło) i sędziowskie (sędzia Tomasz Grossmann) z wieloletnią praktyką w doradztwie prawnym związanym z omawianą tematyką (radcowie prawni Joanna Sebzda-Załuska, Wacław Knopkiewicz i Jacek Wilczewski). Autorzy komentarza na co dzień uczestniczą w realizacji bądź weryfikacji projektów budowy infrastruktury dostępu do Internetu, w szczególności w ramach obsługi samorządów województw, operatorów telekomunikacyjnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bądź sądowej kontroli działalności administracji. Zaznaczyć jednak trzeba, że poszczególne części tego komentarza stanowią wyraz indywidualnych poglądów autorów danych części, a nie uzgodnione stanowisko wszystkich współautorów.

Prezentowany Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz 2013:
-jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym, przedsiębiorcom energetycznym i wodno-kanalizacyjnych pozwoli ustalić w jakim zakresie i na jakich warunkach mogą prowadzić działalność w telekomunikacji oraz kiedy muszą udostępniać swoją infrastrukturę operatorom telekomunikacyjnym;
-właścicielom wszystkich nieruchomości odpowie na pytanie, w jakich sytuacjach muszą umożliwić operatorom telekomunikacyjnym przeprowadzenie kabli przez ich nieruchomości i budynki, jak również jakie urządzenia telekomunikacyjne mogą być lokalizowane na obszarach zabudowy mieszkaniowej;
-przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ułatwi uzyskiwanie dostępu do nieruchomości prywatnych oraz infrastruktury publicznej lub budowanej ze środków publicznych, jak również obronę przed działalnością podmiotów publicznych, która zakłócałaby konkurencję na rynku telekomunikacyjnym;
-zarządcom dróg pomoże w wykonywaniu obowiązku budowy kanałów technologicznych i ich udostępnianiu;
-zawiera pierwszą analizę nowej instytucji z zakresu prawa rzeczowego, jaką jest odrębna własność włókien w kablu telekomunikacyjnym;
-zapewni fachowe przygotowanie się do postępowań związanych z lokalizowaniem i budową sieci szerokopasmowych, prowadzonych na podstawie określonych w ustawie szczególnych reguł;

W komentarzu Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz 2013 uwzględnione zostały najnowsze zmiany wprowadzone:
-ustawą z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), dotyczące zmiany nazwy organu na: „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;
-ustawą z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256), dotyczące ułatwienia realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.
-ustawy z 16.11.2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 627), dotyczące obowiązku zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej.

Autorzy uwzględnili w komentarzu dorobek doktryny oraz orzecznictwa, a jednocześnie zgłosili postulaty doprecyzowania lub zmiany przepisów ustawy, które ułatwiłyby jej wykładnię i praktyczne stosowanie.
Inne pozycje tego autora
Książka Konkurencja regulacyjna w prawie spółek w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konkurencja regulacyjna w prawie spółek
Wydanie 1 Autorzy: Marek Szydło Seria: MONOGRAFIE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , Warszawa , 2008...
Cena: 79,00zł
Książka Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji
W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowani...
Cena: 69,00zł
Książka Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych
Stan prawny: 1.09.2013 r.Książka Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych prezentuje aktualną i postulowaną rolę oraz znaczenie krajowych ...
Cena: 85,00zł
Książka Prawna koncepcja zamówienia publicznego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawna koncepcja zamówienia publicznego
Monografia pt. Prawna koncepcja zamówienia publicznego autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej dziedzinie prof. nadzw. dr hab. Marka Szydło stano...
Cena: 76,00zł
Książka Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014–2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014–2020
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014–2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpocz...
Cena: 109,00zł
... jest pusty