Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2015

Książka Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Culepa Michał, Rotkiewicz Marek, Wołoszyn Dorota


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Ustawy w praktyce
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  670
ISBN:  
978-83-255-7587-8
Do pobrania:
Cena: 169zł
Opis
Oddajemy dziś do rąk naszych Czytelników unikalną pozycję na rynku publikacji prawniczych – pierwszy od kilku lat kompletny komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki:
    szczegółowe omówienie poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy z praktycznymi przykładami;
    przedstawienie i wyczerpujące omówienie nowych instrumentów rynku pracy, m.in. bonów zatrudnieniowych, stażowych, grantu na telepracę;
    omówienie zmian dotyczących agencji zatrudnienia oraz OHP;
    przedstawienie przykładowych wzorów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o uzyskanie wsparcia z Funduszu Pracy dla pracodawcy .

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest aktem prawnym o szerokim zastosowaniu, lecz na rynku brak jest publikacji kompleksowo omawiających jej treść. Ważne dla czytelników jest szerokie przedstawienie zmian wprowadzonych do ustawy w 2014 r., a dotyczących zarówno pracy urzędów pracy, oferty dla osób korzystających z usług tych urzędów, jak też dla agencji zatrudnienia i pracodawców. Dla tych ostatnich wprowadzono kilka całkowitych nowości, którymi na pewno warto się zainteresować. Rozszerzają one bowiem ofertę wspieranego zatrudnienia czy też szerzej – wspieranej finansowo przez urzędy pracy możliwości pozyskiwania pracy ludzkiej, ukierunkowanych szkoleń itp.

Niniejsza publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją szczegółowo i wyczerpująco omawiającą nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokonaną ustawą z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598 ze zm.). Nowelizacja wprowadziła bardzo wiele znaczących zmian. Pojawiła się m.in. kwestia profilowania pomocy dla osób bezrobotnych w powiązaniu z obowiązkowym przygotowywaniem indywidualnych planów działania dostosowanych do profilu pomocy dla konkretnej osoby. Nowe regulacje zmierzają w stronę uelastycznienia i zindywidualizowania podejścia do bezrobotnych. Sporo z tych zmian dotyczyć może bezpośrednio pracodawców, przede wszystkim odnośnie do:
    grantów na telepracę, świadczeń aktywizacyjnych;
    wsparcia odnoszącego się do zatrudnienia młodych pracowników, takiego jak:
    - bony szkoleniowe, stażowe, na zasiedlenie,
    - ułatwienia w zdobyciu statusu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę;
    zatrudniania bezrobotnych w wieku 50+.

Niniejszy komentarz, napisany przez prawników – praktyków, stanowi niezastąpione kompendium wiedzy dla:
    powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,
    komórek merytorycznych w urzędach wojewódzkich zajmujących się problematyką związaną z zakresem regulacji ustawy,
    działających na rynku pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej;
    osób bezrobotnych lub poszukujących innego zajęcia zarobkowego,
    pracodawców, gdyż wiele z rozwiązań zawartych w ustawie tworzy ciekawe możliwości pozyskania dotowanego zatrudnienia.

W niniejszym komentarzu położono szczególny nacisk na praktykę stosowania przepisów – stąd znaczącą częścią treści komentarza są przykłady i odpowiedzi na pytania, z jakimi zetknęli się Autorzy w toku swojej praktyki, na szkoleniach i wykładach. Bogate orzecznictwo wspomoże Czytelników w codziennej pracy, wskazując na najważniejsze kierunki i tendencje w interpretacji przepisów komentowanej ustawy.

Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera omówienie przepisów ustawy, wraz z przykładami, wzorami itp. elementami praktycznymi. Autorzy skupiają się na stronie „użytkowej” przepisów, ograniczając rozważania o charakterze naukowym, na pewno istotne, lecz mniej ważne w codziennej pracy w oparciu o postanowienia tego aktu prawnego.

Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się w szczególności:
    jakie obowiązki spoczywają na pracownikach publicznych służb zatrudnienia;
    jak uregulowano kwestie rozpoczęcia i prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia;
    zasadach profilowania bezrobotnych oraz powiązanych z nimi forach pomocy dla bezrobotnych;
    w jaki sposób przyznawać i jak można uzyskać wsparcie związane z zatrudnieniem bezrobotnego lub nawiązaniem z nim współpracy przez pracodawcę na innych zasadach;
    jak uregulowano nowe instrumenty rynku pracy, takie jak m.in. bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe, granty na telepracę;
    nowych uregulowaniach dotyczących zasiłków dla bezrobotnych.
Inne pozycje tego autora
Książka Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy
W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych, takie jak: wymiar urlopu, urlopy dla poszczególnych grup pracowników,...
Cena: 120,00zł
Książka Zatrudnianie na czas określony. Komentarz, przykłady, wzory w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie na czas określony. Komentarz, przykłady, wzory
W Poradniku autor szczegółowo omawia rodzaje umów okresowych (m.in. z pracownicą w ciąży) – zawieranie, rozwiązywanie, zasady udzielania urlopów...
Cena: 80,00zł
Książka Zatrudnianie w niepełnym wymiarze. Komentarz, przykłady, wzory w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie w niepełnym wymiarze. Komentarz, przykłady, wzory
W Poradniku autor omawia m.in. następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze (zakaz dyskry...
Cena: 85,00zł
Książka Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy
Jak pracownicy odczują zmiany własności zakładu pracy? W niniejszej publikacji omówione zostały ogólne zasady postępowania upadłościowego, likwidacji ...
Cena: 120,00zł
Książka Czas pracy w jednostkach samorządowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czas pracy w jednostkach samorządowych
Publikacja kierowana do osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W odróżnieniu od pozosta...
Cena: 185,00zł
Książka Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej
Rok wydania: 2009 Ilość stron: 368 Seria: Książki biznesowe Cena: 79,00 zł . Publikacja przedstawia zasady wprowadzania regulacji wewnąt...
Cena: 79,00zł
... jest pusty