Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Korcz-Maciejko Aneta


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  234
ISBN:  
978-83-255-6371-4
Do pobrania:
Cena: 99zł
Opis
Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:

    następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny,
    działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego,
    ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
    wysokości i okresu pobierania świadczeń,
    wypłaty oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
    regresowego dochodzenia należności od dłużnika alimentacyjnego,
    ulg przyznawanych osobie uprawnionej oraz dłużnikowi alimentacyjnemu.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu, a także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650). Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r. i dotyczą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej jeżeli cudzoziemiec:

    zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
    zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
    wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorzy – Aneta Brzeźna oraz Aneta Korcz-Maciejko – łącząc swoje doświadczenie praktyczne oraz prace naukową w bardzo przystępny sposób wyjaśniają jak pomóc osobom uprawnionym do alimentów. Dzięki temu komentarz łączy w sobie praktyczne oraz teoretyczne podejście do tematu.

Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemem alimentów.
Inne pozycje tego autora
Książka Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4
Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępo...
Cena: 125,00zł
... jest pusty