Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz 2014

Książka Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Chłopecki Aleksander, Dyl Marcin


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  740
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-3286-6
Cena: 189zł
Opis
Stan prawny: 1.05.2014 r.

W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie - zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego.

Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czynnymi na rynku kapitałowym - gwarantują wszechstronne spojrzenie na komentowane przepisy. Bogate orzecznictwo i odniesienia do regulacji prawa Unii Europejskiej, mają ułatwić czytelnikowi prawidłowe stosowanie tej ustawy.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników banków, domów maklerskich i kancelarii prawnych.

Aleksander Chłopecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; współpracuje z uznaną kancelarią prawną; członek rad nadzorczych spółek publicznych; pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; autor i współautor wielu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu, jest również współautorem części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym; członek European Securities and Markets Authority Stakeholder Group do 2014 r.

Marcin Dyl - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracę naukową łączy z praktyką - był m.in. dyrektorem Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych, obecnie jest Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, pełni również funkcję Wiceprezesa Sądu Izby Domów Maklerskich; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym (współautor komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego) oraz prawie administracyjnym gospodarczym - współautor systemu prawa administracyjnego, systemu prawa prywatnego, książek dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego; autor wielu artykułów i glos.
... jest pusty