Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kochutek Konrad, Sieradzka Małgorzata


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1160
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3324-5
Cena: 195zł
Opis
Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).

Komentarz zawiera rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.

Konrad Kohutek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych tej uczelni; stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta; członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Autor ponad 150 publikacji, w tym 4 monografii oraz kilkunastu komentarzy do ustaw krajowych i rozporządzeń unijnych - głównie z prawa konkurencji, ale także innych publicznoprawnych aspektów prawa gospodarczego ( www.kohutek.pl ).

Małgorzata Sieradzka - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca na szkoleniach, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS, ekspert w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie konkurencji (publicznym i prywatnym), prawie konsumenckim oraz postępowaniach grupowych. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy, m.in. komentarza do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (współredaktor), glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz
Autorzy: Małgorzata Sieradzka Seria: PRAKTYCZNE KOMENTARZE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2008 Stan prawny: 30.09.2008 r....
Cena: 79,00zł
Książka Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnejochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnejochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji
Monografia jest pierwszą na rynku publikacją prezentującą instytucję pozwu grupowego jako instrumentu prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentó...
Cena: 105,00zł
Książka Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielen...
Cena: 84,00zł
Książka Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz 2015 Wydanie 2
Stan prawny: 25 maja 2015 r.W publikacji wyjaśniono i omówiono praktyczne problemy stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym po...
Cena: 101,00zł
Książka Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz 2016 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz 2016 Wydanie 2
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz 2016 Wydanie 2 Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.W publikacji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku...
Cena: 203,00zł
Książka Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. „Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w spra...
Cena: 85,00zł
... jest pusty