Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz 2014

Książka Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Michór Andrzej, Mroczkowski Rafał, Nieborak Tomasz, Stanisławiszyn Piotr


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1104
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-4408-1
Cena: 169zł
Opis
Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz 2014 jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Autorami publikacji Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz 2014 są wybitni eksperci z zakresu prawa rynku kapitałowego specjalizujący się w problematyce funduszy inwestycyjnych. Jako profesorzy, sędziowie, radcy prawni reprezentują zarówno doktrynę, jak l praktykę. W swoim dorobku posiadają dziesiątki publikacji na temat prawnych i ekonomicznych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w tym monografie, artykuły, glosy, komentarze l wystąpienia na konferencjach naukowych l branżowych.

Adresaci:
Publikacja Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz 2014 jest przeznaczona dla prawników specjalizujących się w problematyce rynku kapitałowego, menedżerów, doradców inwestycyjnych l innych pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy, agentów transferowych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa, doradców finansowych i pozostałych pracowników firm z sektora pośrednictwa finansowego, a także nabywców tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i inwestorów giełdowych.

"Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z istotą i charakterem prawnym funduszu inwestycyjnego, zasadami jego tworzenia l funkcjonowania, celami i zakresem nadzoru komisji nadzoru finansowego. Pozwala to na kompleksowe zdefiniowanie normatywnych cech odróżniających fundusze inwestycyjne od innych podmiotów działających na rynku finansowym, a także pokazanie ich miejsca w systemie instytucji finansowych".

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Andrzej Michór - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Krzyków; autor ponad 60 publikacji, głównie z zakresu prawa rynków finansowych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, oraz problematyki odpowiedzialności administracyjnej.

Rafał Mroczkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego; autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa finansowego, prawa rynków finansowych i prawa cywilnego; trener; radca prawny i partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy w Gdańsku; członek założyciel i przewodniczący rady nadzorczej Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa w Sopocie.

Tomasz Nieborak - doktor habilitowany nauk prawnych; specjalista z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego oraz finansów UE; od 2012 r. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM; obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą na tymże Wydziale; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst); realizował m.in. granty badawcze Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Narodowego Centrum Nauki; autor ponad 50 publikacji z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

Dr Piotr Stanisławiszyn - adiunkt pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich; współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; uczestnik ponad 70 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (40 wygłoszonych referatów i komunikatów); autor blisko 80 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych.

Patrycja Zawadzka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego i prawa rynku finansowego, w tym autorka i współautorka 12 monografii; stypendystka Komisji Europejskiej; realizowała granty badawcze m.in. na Uniwersytecie Cambridge oraz Uniwersytecie Masaryka w Brnie; wykładała na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii oraz Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie na Węgrzech; doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach rządowych, a także w renomowanych kancelariach prawnych.

Grzegorz Borowski - radca prawny, doktor nauk ekonomicznych; ukończył prawo i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia doktoranckie na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor kilkunastu publikacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym monografii Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej ;od 2001 r. związany z rynkiem usług zarządzania aktywami. Współpracuje z jednym z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, oferujących głównie fundusze inwestycyjne otwarte, oraz wiodącym domem maklerskim, świadczącym usługi asset management dla zamożnych klientów. Założyciel i wspólnik Kancelarii Prawnej Borowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu.

Paweł Petasz - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor 23 publikacji naukowych z zakresu prawa oraz 6 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych, ukończył kurs prawa amerykańskiego, zawodowy kurs pedagogiczny oraz podyplomowe studium gospodarowania nieruchomościami.

Inne pozycje tego autora
Książka Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturz...
Cena: 107,00zł
Książka Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz
KOMENTOWANA USTAWA NALEŻY DO PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO. OMAWIANY AKT PRAWNY W NIESPE...
Cena: 99,00zł
Książka Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy
Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy r...
Cena: 119,00zł
Książka Wierzytelności w firmie: zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wierzytelności w firmie: zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja (z suplementem elektronicznym)
Sztuką jest nie tylko sprzedać towar czy wykonać usługę, ale i uzyskać zapłatę. Unikatowe opracowanie, zawierające niezbędny zasób wiedzy i opisują...
Cena: 209,00zł
Książka Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy
Publikacja podejmuje realne problemy w pracy organów celnych i podatkowych oraz w działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak np. przedstawicie...
Cena: 89,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks pracy 2023 Komentarz do zmian Ujednolicony tekst ustawy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks pracy 2023 Komentarz do zmian Ujednolicony tekst ustawy
Największa od wielu lat nowelizacja Kodeksu pracy – ważne przepisy dla każdego pracodawcy i pracownika W publikacji Kodeks pracy 2023 Komen...
Cena: 219,00zł
... jest pusty