Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2015

Książka Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Misiąg Wojciech, Nowak-Far Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  1
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  1200
ISBN:  
978-83-255-6281-6
Cena: 290zł
Opis
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy.

Zakres ustawy o finansach publicznych jest bardzo szeroki. Autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką  finansów publicznych  w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:
    działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
    funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
    zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
    kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
    zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
    Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
    wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
    budżet państwa w układzie zadaniowym;
    planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
    zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
    gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
    kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pierwsze wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania.

Komentarz uwzględnia najnowsze, opublikowane zmiany, m.in. te dotyczące sankcji stosowanych przy przekroczeniu przez państwowy dług publiczny progu ostrożnościowego, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014–2020 czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 

Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

    szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
    spisy treści do artykułów,
    tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
    numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Zespół autorski, pod redakcją prof. Artura Nowaka-Fara i dr. Wojciecha Misiąga, jako wybitne grono praktykujących specjalistów w dziedzinie finansów, stworzył niezbędny w pracy praktyków prawa zbiór objaśnień uwzględniający najnowszy stan prawny. Książka przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi również niezbędną pomoc dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz samorządowych, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.  

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2015.
Inne pozycje tego autora
Książka Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej stanowi rozległą regulację odnoszącą się nie tylko do działań ludzi i przedsiębiorstw. Determinuje ono w ogóle...
Cena: 89,00zł
Książka Finanse publiczne i prawo finansowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Finanse publiczne i prawo finansowe
Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględn...
Cena: 94,00zł
Książka Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego
Inna forma zapisu budżetu, z której prawie nikt nie korzysta, czy atrakcyjna alternatywa dla budżetu tradycyjnego? Skomplikowane procedury wdrożenia i...
Cena: 101,00zł
... jest pusty