Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o broni i amunicji Komentarz

Książka Ustawa o broni i amunicji Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hoc Stanisław, Szustakiewicz Przemysław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  232
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8198-464-5
Cena: 159zł
Opis
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)

Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także regulacje europejskie w zakresie poruszanej tematyki.

W publikacji omówione zostały następujące zagadnienia:
-zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń,
-nabywanie, rejestrację, przechowywanie broni,
-zbywanie i deponowanie,
-przewóz przez terytorium Polski oraz przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji,
-zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców,
-zasady funkcjonowania strzelnic,
-a także odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia określone w tej ustawie.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej ustawie, w tym m.in.:

-ustawę z 13.6.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214), która miała na celu zapewnić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją przez państwo; weszła w życie 14.12.2019 r. i 1.8.2019 r.;
-ustawę z 20.12.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148), która m.in. umożliwia wykorzystywania przez myśliwych broni wyposażonej w tłumiki huku do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; weszła w życie 31.2.2020 r.;
-ustawę z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), która zmienia właściwość ministra i zastępuje wyrazy „Minister właściwy do spraw ochrony środowiska" na „Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska"; weszła w życie 29.2.2020 r.

Komentarz adresowany jest do adwokatów, radców prawnych, prawników, osób zawodowo posługujących się bronią i amunicją oraz szerokiego grona jej miłośników.
Inne pozycje tego autora
Książka Zamówienia publiczne w Polsce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne w Polsce
Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szustakiewicz Zamówienia publiczne w Polsce Publikacja niniejsza uwzględnia złożoność dziedziny pra...
Cena: 79,00zł
Książka Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8
System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannoś...
Cena: 295,00zł
Książka Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa
Publikacja Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa przedstawia w formie poradnikowej z...
Cena: 125,00zł
Książka Ustawa o Policji Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o Policji Komentarz 2015
Ustawa o Policji reguluje stosunek służbowy prawie 100 000 funkcjonariuszy Policji – jest zatem dla policjantów niczym Kodeks pracy dla pracowni...
Cena: 152,00zł
Książka Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności
Pierwsza na rynku książka opisująca ograniczenia prawa do dostępu do informacji na gruncie prawa do prywatności.Poruszane zagadnienia odpowiadają na w...
Cena: 109,00zł
Książka Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2016
Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze z...
Cena: 143,00zł
... jest pusty