Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz 2018

Książka Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Ślebzak Krzysztof


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  916
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8124-601-9
Cena: 179zł
Opis
Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawie zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Stan prawny: 1 maja 2018 r.

Autorzy w książce przedstawiają poszczególne zagadnienia pod kątem konkretnych praw i obowiązków adresatów norm prawnych.

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG. Jednocześnie zawiera ona szereg przepisów wykonawczych względem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającej decyzję Komisji 2005/909/WE. Dokonuje się również poszerzenia zakresu dotychczasowej regulacji, istotnie zmieniając przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw.

W publikacji szczególną uwagę zwrócono na nowe kwestie, w tym zwłaszcza:
    zasady przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
    zlecenie czynności podwykonawstwa,
    organizację firmy audytorskiej,
    sprawozdania z badania,
    badanie jednostek zainteresowania publicznego,
    odpowiedzialność dyscyplinarną biegłych rewidentów,
    kary nakładane na biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Ministerstwa Finansów zapewniającego obsługę Komisji Nadzoru Audytowego, a także firm audytorskich oraz organów i osób, którym powierzono zadania z zakresu wykonywania nadzoru publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla zarządów, rad nadzorczych podmiotów, w których biegli rewidenci przeprowadzają czynności rewizji finansowej, kandydatów na biegłych rewidentów, członków komitetów audytu oraz kadry finansowo-księgowej badanych jednostek. Zainteresuje również osoby prowadzące egzekucję administracyjną kar nakładanych na firmy administracyjne oraz pracowników naukowych specjalizujących się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie pracy, karnym i dyscyplinarnym.
... jest pusty