Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Książka Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Piwnik Stanisław, Tomicki Mateusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Wzory Pism Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  696
ISBN:  
978-83-255-6416-2
Do pobrania:
Cena: 149zł
Opis
Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają uwagi i objaśnienia z licznymi powołaniami na kodeks pracy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Ponadto, objaśnienia zostały opatrzone hasłami i połączone z odpowiednim fragmentem wzoru poprzez odpowiedni system literowych odesłań. Całości dopełnia wybór orzecznictwa wraz z tezami dotyczącymi problematyki stosowania poszczególnego pisma.

Publikacja podzielona została na następujące rozdziały:

    umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy (m.in. umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na zastępstwo, umowa sezonowa, umowa o telepracę, stosunek pracy na postawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę),
    zatrudnienie w formie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych (m.in. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski),
    ustanie stosunku pracy (m.in. porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę),
    zwolnienia grupowe (m.in. porozumienie kierownika zakładu pracy z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych, regulamin zwolnień grupowych),
    zmiana stosunku pracy [m.in. porozumienie zmieniające (porozumienie stron), czasowa zmiana treści stosunku pracy na podstawie art. 42 § 4 KP],
    wynagrodzenie za prace i inne świadczenia (m.in. regulamin wynagradzania; regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów zakładowego prawa pracy; porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikających z umów o pracę),
    ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (m.in. zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy; wykaz uzupełniający roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy);
    obowiązki pracownika i pracodawcy (m.in. świadectwo pracy; wniosek o sprostowanie świadectwa pracy na podstawie art. 97 § 21 KP; umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy na podstawie art. 1011 KP; umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie art. 1012 KP);
    odpowiedzialność porządkowa pracowników (m.in. wymierzenie kary porządkowej na podstawie art. 108 KP; wezwanie zakładowej organizacji związkowej do wyrażenia stanowiska w kwestii sprzeciwu pracownika na nałożenie kary porządkowej; pozew o uchylenie kary porządkowej),
    odpowiedzialność materialna pracowników(m.in. umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie; umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie; ugoda pozasądowa obniżająca odszkodowanie należne od pracownika).

Autorzy – mec. dr Stanisław Piwnik oraz mec. Mateusz Tomicki – dzięki wieloletniej pracy w zawodzie adwokata w przystępny sposób wyjaśniają, jak napisać poszczególną umowę lub pismo. Ponadto wyjaśniają także wymogi zarówno formalne, jak i materialne każdego wzoru, m.in.: właściwość sądu, podstawy prawne, przesłanki oraz skutki procesowe.

Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. radcom prawnym i adwokatom. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami z zakresu prawa pracy.
... jest pusty