Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Umowa o rejestrację domeny internetowej

Książka Umowa o rejestrację domeny internetowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Zelek Mariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Instytucje Prawa Prywatnego
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  356
ISBN:  
978-83-255-7475-8
Do pobrania:
Cena: 152zł
Opis
Prezentowana publikacja dotyczy ważnego tematu, który dotychczas nie doczekał się kompleksowego opracowania w krajowej literaturze prawniczej. Rejestracja domen internetowych jest zjawiskiem powszechnym zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pozyskanie „praw do domeny” umożliwia uprawnionemu przede wszystkim prowadzenie strony internetowej pod danym adresem, a przez to dotarcie z określonymi treściami do szerokiego grona odbiorców. Zdobycie odpowiedniej domeny stanowi istotny czynnik w procesie samego już planowania działalności gospodarczej, ponieważ możliwość posługiwania się daną domeną może mieć wpływ przykładowo na dobranie odpowiedniej firmy przedsiębiorcy, nazwy kampanii reklamowej czy nazwy konkretnego produktu oferowanego przez takiego przedsiębiorcę.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Książka jest bardzo istotnym z praktycznego punktu widzenia opracowaniem. Zarówno w polskim systemie prawnym, jak i w większości zagranicznych ustawodawstw brak jest bowiem regulacji dotyczących bezpośrednio domen internetowych. W niektórych krajach przewidziano natomiast reguły,  związane jednak tylko z wycinkiem problematyki domen, głównie kolizją rejestracji domeny ze znakami towarowymi. Autor prezentuje jurydyczną konstrukcję umowy o rejestrację domeny internetowej, w szczególności analizuje dokładnie wzorzec umowy, który w głównej mierze wyznacza treść zasadniczo każdej umowy o rejestrację domeny z końcówką .pl. Autor zwraca uwagę na niektóre postanowienia, które mogą być uznane za klauzule abuzywne, co może prowadzić do niezwiązania nimi rejestrującego, jeśli będzie on konsumentem.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE

Rozdział I. Domena internetowa – charakterystyka ogólna zawiera omówienie następujących kwestii:
    pojęcie domeny internetowej;
    rodzaje domen internetowych (domeny pierwszego poziomu (TLD), domeny drugiego i dalszych poziomów);
    administracja domenami internetowymi (zarządzanie domenami na szczeblu centralnym, krajowym, instytucjonalnym, jak również i indywidualnym);
    rejestracja domeny internetowej (procedura);
    funkcje domeny internetowej;
    domena internetowa jako przedmiot obrotu gospodarczego (,,sprzedaż’’ domen, parkowanie domen, opcje domenowe oraz przechwytywanie domen);
    prawna regulacja problematyki domen internetowych w aspekcie porównawczym.

Rozdział II. Charakterystyka podmiotów uczestniczących w zawarciu lub wykonywaniu umowy o rejestrację domeny internetowej zawiera omówienie następujących podmiotów:
    operator rejestru, m.in. charakterystyka ogólna, wzajemne uprawnienia i obowiązki NASK oraz ICANN;
    rejestrujący (charakterystyka ogólna, osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczona w zdolności do czynności prawnej jako rejestrujący);
    rejestrator (zwięzła charakterystyka podmiotu pośredniczącego w zawarciu lub wykonywaniu umowy o rejestrację domeny internetowej).

Rozdział III. Charakterystyka przedmiotu umowy o rejestrację domeny internetowej podejmuje zagadnienia dotyczące: hipotezy uznania domeny za rzecz, hipotezy uznania domeny za dobro niematerialne, hipotezy uznania domeny za przedmiot własności intelektualnej, hipotezy uznania domeny za składnik przedsiębiorstwa, hipotezy uznania domeny za wspólne dobro ludzkości.

W Rozdziale IV. Zawarcie umowy o rejestrację domeny internetowej Autor omawia następujące zagadnienia:
    regulamin nazw domeny .pl jako wzorzec umowy;
    tryb zawarcia umowy;
    chwila i miejsce zawarcia umowy;
    forma umowy.

Rozdział V. Charakterystyka treści umowy o rejestrację domeny internetowej zawiera omówienie obowiązków stron umowy o rejestrację domeny internetowej – operatora rejestru (m.in. obowiązek rejestracji, utrzymywania domeny) oraz rejestrującego (m.in. obowiązek uiszczania opłat).

W Rozdziale VI. Kwalifikacja umowy o rejestrację domeny internetowej Autor dokonuje porównania umowy o rejestrację domeny internetowej z następującymi typami umów, m.in.:
    umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
    umową o dzieło;
    umową najmu;
    umową dzierżawy;

Autor rozważa także zasadność umieszczenia umowy o rejestrację domey internetowej w kategorii umów nienazwanych oraz umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 KC).

Rozdział VII. Wygaśnięcie stosunku z umowy o rejestrację domeny internetowej dotyczy takich tematów jak:
    przyczyny i skutki wygaśnięcia stosunku z umowy o rejestrację domeny internetowej w całości;
    przyczyny i skutki częściowego wygaśnięcie stosunku z umowy o rejestrację domeny internetowej (Autor omawia przyczyny i skutki wygaśnięcia poszczególnych obowiązków mieszczących się w treści stosunku z rejestracji domeny internetowej).

Rozdział VIII. Odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań zawiera omówienie takich tematów jak: odpowiedzialność ex contractu, modyfikacja ustawowych granic odpowiedzialności kontraktowej, jak również omówienie odpowiedzialności kontraktowej stron umowy o rejestrację domeny internetowej.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Publikacja może być niezwykle przydatna zarówno dla przedsiębiorców i konsumentów rejestrujących domeny internetowe, adwokatów i radców prawnych prowadzących praktykę w zakresie prawa Internetu , a także dla  sędziów, rozstrzygających spory wynikające z rejestracji domen internetowych. Książka posiada także istotny walor dogmatycznoprawny, przydatny dla teoretyków prawa Internetu i nowych technologii.
Inne pozycje tego autora
Książka Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne
Opracowanie przedstawia prawne aspekty sprzedaży przez Internet w świetle prawa polskiego i wybranych regulacji o charakterze europejskim i między...
Cena: 69,00zł
Książka Spadek i testament Poradnik praktyczny Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spadek i testament Poradnik praktyczny Wydanie 2
Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku, dziedziczenia i zachowku w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny ...
Cena: 60,00zł
... jest pusty