Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Taksonomia. Komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Książka Taksonomia. Komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  294
ISBN:  
978-83-8291-257-9
Cena: 185zł
Opis
Ochrona środowiska jest ważna dla wielu osób. Czasami trudno jednak jest określić, czy dana inwestycja jest przyjazna środowisku, czy nie, np. elektrownia wiatrowa nie generuje szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych, ale może stanowić zagrożenie dla migrujących ptaków.

Taksonomia, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18.6.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, ma zmienić ten stan poprzez wprowadzenie jednolitych kryteriów dla uznawania, czy dana działalność jest ekologiczna.

Dodatkowo Taksonomia nakłada na część przedsiębiorców nowe obowiązki, np. w zakresie sprawozdawczości niefinansowej. Część firm będzie musiała ujawnić, czy ich działalność jest przyjazna środowisku, czy wręcz przeciwnie. Ponadto nowe obowiązki nakładane są na branżę finansową, np. przed zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych.

Najważniejsze rozwiązania wynikające z rozporządzenia 2020/852:

    duże przedsiębiorstwa będą musiały w sprawozdaniu niefinansowym wskazać, czy ich działalność jest zgodna z Taksonomią. Będzie się to wiązało z obowiązkiem wypełnienia szczegółowych tabel dotyczących OPEX, CAPEX i przychodów;
    podmioty oferujące produkty finansowe będą musiały określić, czy i w jakim stopniu ich produkty są zgodne z Taksonomią;
    podmioty oferujące produkty finansowe niezgodne z Taksonomią będą musieli wprost informować o tym potencjalnych nabywców;
    Taksonomia będzie punktem odniesienia dla innych polskich i unijnych przepisów określających, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Dodatkowo część inwestorów i pożyczkodawców może być zainteresowana współpracą tylko z firmami, których działalność jest zgodna z Taksonomią, tj. nie chcieć współpracować z podmiotami, które nie przyczyniają się do ochrony środowiska.

Najważniejsze atuty publikacji:

    skupia się na praktycznych kwestiach, w tym odpowiada na prawdziwe pytania zadawane przez przedsiębiorców dotyczące Taksonomii;
    zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia;
    tłumaczy zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, w tym rozporządzeń;
    omawia wszystkie najważniejsze akty prawne UE dotyczące ochrony środowiska w kontekście sześciu celów środowiskowych przewidzianych w Taksonomii;
    pozwala na określenie, czy działalność danego przedsiębiorstwa jest zgodna z Taksonomią;
    będzie pomocna przy wypełnianiu przez przedsiębiorstwo sprawozdania niefinansowego w zakresie Taksonomii;
    została przygotowana przez grono doświadczonych Autorów, którzy na co dzień doradzają w zakresie prawa ochrony środowiska i aktywnie uczestniczą w procesach legislacyjnych związanych z Taksonomią.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

    Kiedy dana działalność gospodarcza jest zgodna z Taksonomią?
    Jak należy rozumieć terminologię stosowaną w Taksonomii?
    Kiedy dana działalność wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych?
    Kiedy dana działalność nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych?
    Kiedy dana działalność jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami?
    Kiedy dana działalność spełnia techniczne kryteria kwalifikacji?
    Czym jest „łagodzenie zmian klimatu"?
    Czym jest „adaptacja do zmian klimatu"?
    Czym jest „zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich"?
    Na czym polega przejście na „gospodarkę o obiegu zamkniętym"?
    Na czym polega „zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola"?
    Czym jest „ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów"?
    Co to jest „działalność wspomagająca"?
    W jaki sposób przedsiębiorstwa mają wypełnić obowiązki w zakresie sprawozdań niefinansowych?
    Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie zrównoważonych środowiskowo inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
    Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
    Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie innych produktów finansowych w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
    Jakie są wymogi dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji?
    Jaką rolę pełni Platforma ds. zrównoważonego finansowania?
    Jakie konsekwencje są przewidziane za niezgodność działalności z Taksonomią?


... jest pusty