Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Wydanie 2

Książka Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kaliński Maciej


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Instytucje Prawa Prywatnego
Rok wydania:  

2008


Ilość stron:  696
ISBN:  
978-83-255-6299-1
Do pobrania:
Cena: 135zł
Opis
Prezentowana książka jest jednym z najobszerniejszych opracowań dotyczących szkody na mieniu oraz odszkodowania jako świadczenia zmierzającego do jej naprawienia. Autor publikacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący skupił się na wyjaśnieniu problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Kolejne 2. wydanie publikacji zostało znacznie poszerzone o najnowsze poglądy i orzecznictwo, ponadto do książki dodano nowe zagadnienia takie jak m.in. unifikacja na kontynencie europejskim prawa odszkodowawczego. Publikacja uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzane przez ustawę z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.

Wynagrodzenie szkody na mieniu od wieków stanowi jeden z ważniejszych problemów prawa cywilnego. Jest to pochodną rozmiarów społecznych zagadnienia – z wyrządzaniem tego rodzaju szkód mamy do czynienia na co dzień i dotyka ono wszystkich podmiotów prawa. Równocześnie ustawodawca nie pozostawia tej kwestii wyłącznie orzecznictwu sądów, lecz ustanawia normy regulujące zakres i sposób naprawienia szkody. Mają one na celu rozstrzygnięcie konfliktu interesów między poszkodowanym i dłużnikiem. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest uznawana za filar prawa cywilnego. Jej różne rodzaje łączy jedna cecha wspólna – świadczenie zmierzające do naprawienia szkody, czyli najogólniej ujmując, zaspokojenie uszczerbku powstałego w dobrach jednej osoby (określanej mianem poszkodowanego) przez inny podmiot.

Na łamach niniejszej publikacji Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie:
    klasyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej, jej podziału na typy i reżimy,
    pojęcia poszkodowanego,
    zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej,
    rozróżnienia między szkodą majątkową, niemajątkową oraz szkodą na osobie, na mieniu i szkodą czysto majątkową,
    ustalenia rozmiaru szkody prawnie relewantnej,
    sposobów naprawienia szkody,
    czynników wpływających na wysokość odszkodowania.

Szczególną uwagę zwrócono również na konieczność stosowania metody dyferencyjnej jako prawidłowego sposobu ustalenia szkody (polega na ustaleniu różnicy pomiędzy dwoma stanami majątku: sprzed szkody i po szkodzie). Jej celem jest przeciwstawienie się występującej niekiedy tendencji zakamuflowanego – pod postacią odszkodowania za szkodę majątkową – przyznawania quasi-zadośćuczynienia za różnego rodzaju niedogodności dotykające poszkodowanego, jednakże niemające wpływu na jego majątek.

Autorem publikacji jest prof. dr hab. Maciej Kaliński – kierownik katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie RM, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, autor publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego, reprywatyzacji oraz prawa wekslowego i czekowego.

Książka ma duże znaczenie praktyczne i stanowi przedmiot zainteresowania prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, aplikantów zawodów prawniczych, ale także sędziów, którzy będą musieli podejmować decyzje w tych sprawach.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz 2014. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz 2014. Wydanie 3
Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego ...
Cena: 155,00zł
Książka Zobowiązania Część ogólna Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zobowiązania Część ogólna Wydanie 2
Książka Zobowiązania Część ogólna Wydanie 2 autorstwa Adam Brzozowski , Jacek Jastrzębski , Maciej Kaliński , Elżbieta Skowrońska-Bocian Sta...
Cena: 57,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej 2013
W monografii Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej 2013 wyjaśniono istotę umowy deweloperskiej z uwzględnieniem dotychczasowej literatury i or...
Cena: 85,00zł
Książka Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz
Księgarnia poleca: Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz Wojciech Radecki ISBN: 978-83-7251-759-3 Data wy...
Cena: 40,00zł
Książka Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r.
Księgarnia poleca: Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. Autorzy: M...
Cena: 69,00zł
... jest pusty