Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Synteza prawa polskiego 1918-1939

Książka Synteza prawa polskiego 1918-1939 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Głuchowski Jan, Guz Tadeusz, Pałubska Maria


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  1005
ISBN:  
978-83-255-2892-8
Cena: 215zł
Nakład wyczerpany
Opis
Synteza prawa polskiego 1918-1939

Wprowadzenie:

Opis syntezy prawa polskiego okresu II Rzeczpospolitej (1918–1939) jest przedsięwzięciem szczególnym nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej. Dzieje się tak dlatego, że od 1795 do 1918 r. nasz kraj był podzielony po między Austrię, Prusy i Rosję. W związku z powyższym, na byłych terenach polskich wdrożono kilka odrębnych systemów prawnych. Taki stan rzeczy powodował, że w miarę upływu czasu coraz bardziej się zacierały kontury ukształtowanego na przestrzeni wieków, rodzimego systemu prawa. Odzyskanie niepodległości wymagało połączenia rozdzielonej przez zaborców Polski w jedną całość. Konieczne stało się wprowadzenie funkcjonalnego porządku prawnego i administracyjnego, systemu władzy ustawodawczej i wykonawczej, budowa instytucji publicznych i administracji na szczeblu centralnym oraz szczeblach terenowych. W nocie z 16.11.1918 r., w której Józef Piłsudski i nformował o powstaniu państwa polskiego, znalazł się zapis, że „po wstaje ono z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych”.

Niniejsza praca ściśle nawiązuje do naszej publikacji „Prawo polskie. Próba syntezy” (Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009), w której przedstawiliśmy obowiązujący stan prawny, który uległ istotnym zmianom w latach 90. XX w. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin prawa, ale jednocześnie wiele opracowań w jednym i drugim tomie ma tego samego autora. Identyczny jest też skład zespołu redakcyjnego.

Ze względów merytorycznych najwięcej uwagi poświęcono prawu cywilnemu, prezentując w odrębnych trzech opracowaniach część ogólną, prawo
rzeczowe i zobowiązania. Dopełnieniem problematyki cywilistycznej, słusznie postrzeganej jako korona prawa, jest prawo konstytucyjne, administracyjne karne, skarbowe (obecnie finansowe), gospodarcze, handlowe, pracy i kanoniczne. Za zasadne uznaliśmy też przedstawienie przedmiotów, które są w różnym stopniu powiązane z wyżej wymienionymi, a to: prawa spadkowego, rodzinnego, opiekuńczego i małżeńskiego, medycznego, proceduralnego oraz koncepcji własności intelektualnej. Całość wywodów rozpoczyna prezentacja filozofii prawa w okresie międzywojennym, a w dalszej kolejności następuje tematyka prawa międzynarodowego.

Pomysłodawcą przygotowania publikacji całego systemu prawa polskiego
jest ks. dziekan prof. dr hab. Tadeusz Guz z Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Komitet redakcyjny pozyskał wsparcie dla tej inicjatywy licznego grona pracowników innych wydziałów prawa w Polsce. To przede wszystkim dzięki wspólnemu wysiłkowi stało się możliwe napisanie niniejszego dzieła.

Redaktorzy, maj 2012 roku

Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka System prawa finansowego. TOM IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
System prawa finansowego. TOM IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego
Niniejszy IV tom Systemu prawa finansowego poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat...
Cena: 159,00zł
Książka Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce
Niniejsza publikacja Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce dotyczy problematyki kształtowania systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w ...
Cena: 59,00zł
Książka Współczesne problemy prawa podatkowego Teoria i praktyka Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu Tom I i II w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Współczesne problemy prawa podatkowego Teoria i praktyka Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu Tom I i II
Problemy prawa podatkowego Prezentowana księga powstała dla uczczenia jubileuszu 45 lat pracy naukowej Profesora Bogumiła Brzezińskiego. Stanowi ...
Cena: 249,00zł
... jest pusty