Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2

Książka Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mrozek Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  400
ISBN:  
978-83-255-8076-6
Do pobrania:
Cena: 127zł
Opis
Stan prawny: styczeń 2016 r.

Publikacja, która stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zawiera m.in.:
    szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
    procedurę postępowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej oraz w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia;
    kilkadziesiąt przykładów odnoszących się do sytuacji praktycznych, przybliżających różne zagadnienia wraz z propozycją ich rozwiązań.


Dołączona do książki płyta CD zawiera ponad 40 przedstawionych w wersji książkowej wzorów dokumentów, które można dowolnie edytować, zapisywać i drukować.

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi.  W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko bardzo diametralnym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.

W 2015 r. miały miejsce następujące zmiany:
    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 roku i dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowego świadczenia "zasiłku rodzicielskiego";
    Ustawa z dnia 17 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r., poz. 995 ), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy tzw. zasady "złotówka za złotówkę";
    Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.1359), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy przede wszystkim kwestii składania wniosków drogą elektroniczną oraz kwestii uzyskiwania przez organy stosownych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosków;
    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1302), która weszła w życie we wrześniu (część przepisów od 3.09. część od 18.09);
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych  oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238).

Zmiany, które już zostały opublikowane i wejdą od 1.1.2016 roku zmieniają w bardzo dużym zakresie dotychczasowy stan rzeczy w zakresie szeroko pojętych świadczeń rodzinnych.

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.
Inne pozycje tego autora
Książka Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne 2014. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce
W książce „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce” otrzymają Państwo:-szczegółowe omówienie p...
Cena: 109,00zł
Książka Fundusz alimentacyjny Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Fundusz alimentacyjny Wydanie 2
Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach:ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ust...
Cena: 109,00zł
Książka Świadczenie wychowawcze Program 500+ w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenie wychowawcze Program 500+
Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawaniaPROGRAM 500+W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy...
Cena: 109,00zł
Książka Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Świadczenia rodzinne Głównym celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wp...
Cena: 126,00zł
... jest pusty