Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4

Książka Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Korcz-Maciejko Aneta, Maciejko Wojciech


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  430
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-6404-9
Do pobrania:
Cena: 125zł
Opis
Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z :
- ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych,
-wysokością świadczeń,
-okresem przysługiwania,
-wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem.

W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania administracyjnego oraz inicjatywę dowodową i postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego.

W komentarzu szczególną uwagę poświęcono nadzwyczajnym postępowaniom charakterystycznym dla tej regulacji:
-pozakodeksowemu postępowaniu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji pozytywnej bez zgody strony,
-postępowaniu w sprawie sprostowania błędu w decyzji odmownej,
-postępowaniu w sprawie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane.

Kolejne – 4. wydanie komentarza uwzględnia tekst jednolity oraz najnowsze zmiany dotyczące:
-wymiany danych w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, za pośrednictwem punktu kontaktowego utworzonego przez Ministra Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
-przysługiwania świadczeń rodzinnych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Polski w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE oraz zamiaru wykonywania pracy, prowadzenia działalności lub studiowania na terytorium Polski;
-prawa do świadczeń rodzinnych, które może być przyznane cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r.

Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z tym problemem na co dzień.
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz 2013
Ustawa o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące podstawowego dokume...
Cena: 89,00zł
Książka Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna
Księgarnia poleca: Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna Autor: dr Wojciech Maciejko rok: 2007, s...
Cena: 59,00zł
Książka Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4 zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej: materialnoprawnych oraz z...
Cena: 155,00zł
Książka Świadczenia emerytalne. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia emerytalne. Komentarz
Autorzy: dr Alicja Kopeć, dr Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka rok: 2008, stron : 616 ISBN : 978-83-255-0274-4 cena: 99 zł Wprowadzenie ...
Cena: 99,00zł
Książka Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz 2014. Wydanie 2
Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z z...
Cena: 99,00zł
Książka Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem
Książka Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem, które zawiera wzorcowe uza...
Cena: 62,00zł
... jest pusty