Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Stosunek służbowy w formacjach mundurowych

Książka Stosunek służbowy w formacjach mundurowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Maciejko Wojciech, Szustakiewicz Przemysław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  382
ISBN:  
978-83-255-7699-8
Do pobrania:
Cena: 142zł
Nakład wyczerpany
Opis
Praktyczny poradnik, w którym szczegółowo opisano regulacje dotyczące statusu funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

W książce w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia dotyczące stosunków służbowych w formacjach zmilitaryzowanych oraz opisano regulacje statusu funkcjonariuszy praktycznie wszystkich służb mundurowych i żołnierzy zawodowych.

Możliwość posiadania całej wiedzy na temat statusu funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce w jednej publikacji jest niezwykle cenna, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że został on uregulowany niejednolicie, w 10 głównych ustawach, które jednakże regulują tylko najważniejszą część stosunku służbowego. Do każdej z nich wydano wiele rozporządzeń nie tylko uzupełniających przepisy ustaw, lecz również wprowadzających istotne rozwiązania określające sytuację prawną funkcjonariuszy i żołnierzy. To powoduje liczne problemy w interpretacji przepisów dotyczących żołnierzy i funkcjonariuszy.

Główne wątki opracowania skupiają się wokół zagadnień spraw personalnych (osobowych), związanych z mianowaniem na funkcjonariusza, przeniesieniem, mianowaniem na stanowisko służbowe, mianowaniem na stopień służbowy, stwierdzeniem zdolności do pełnienia służby, zawieszeniem w czynnościach służbowych, opiniowaniem służbowym, zwolnieniem ze służby i stwierdzeniem wygaśnięcia stosunku służbowego.

Dokładnie przedstawiono również szczególne uprawnienia związane z wykonywaniem służby, które zostały przyznane funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym ze względu na wyjątkowy i odrębny jej charakter. Do tych szczególnych uprawnień należy zaliczyć większą niż w przypadku innych zatrudnionych stabilizację stosunku służbowego, uprawnienia związane z przydziałem lokalu mieszkalnego oraz prawo do umundurowania i wyżywienia w podczas służby.

Dodatkowo w osobnych rozdziałach omówiono materię związaną z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy oraz opodatkowaniem składników uposażenia. W osobnym rozdziale przedstawiono także uprawnienia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy oraz weteranów wojskowych i wojennych. Ustawodawca przyznaje bowiem osobom zwolnionym ze służby, legitymującym się odpowiednio długim stażem lub zasługami dla suwerenności państwa, uprawnienia o charakterze socjalnym, związane ze statusem byłego funkcjonariusza.

Ogromnym ułatwieniem w odnalezieniu interesujących treści będzie z pewnością systematyka książki, szczególnie rozdziałów dotyczących poszczególnych służb. Każdy z tych rozdziałów składa się z takich samych tematycznie części: w pierwszej omówiono proces rekrutacji do służby (potrzebne dokumenty, predyspozycje odpowiedniego kandydata, przedstawienie kolejnych etapów), w drugiej zostały przedstawione prawa i obowiązki funkcjonariusza danej formacji, w trzeciej – uposażenie i inne świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom. W kolejnych częściach czytelnik może zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności służbowej funkcjonariuszy oraz rozwiązania stosunku służbowego.

Całość zawiera liczne odwołania do najnowszego orzecznictwa oraz została uzupełniona wykazem dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw personalnych funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych ze wskazaniem aktu prawnego, z którego pochodzą.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

    Jakie są ustawowo przewidziane zadania danej formacji?
    Jak wygląda proces rekrutacji do danej służby i jakie warunki należy spełnić, by wziąć w nim udział?
    Jak wygląda przebieg zatrudnienia w takiej służbie?
    Jakie są prawa i obowiązki funkcjonariusza?
    Komu i w jakim zakresie funkcjonariusz podlega?
    Jakie są szczególne uprawnienia związane z wykonywaniem służby i kiedy się należą?
    Co składa się na uposażenie funkcjonariusza?
    Na czym polega odpowiedzialność służbowa? Przed kim i za co funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność?
    W jaki sposób następuje rozwiązanie stosunku służbowego?

Wartość tej książki wynika przede wszystkim z pełnego omówienia problematyki organizacji i funkcjonowania wszystkich formacji mundurowych w jednym miejscu. Obecnie jest to jedyna praktyczna publikacja w usystematyzowany sposób przedstawiająca tak skomplikowaną materię, jaką stanowią stosunki służbowe w formacjach zmilitaryzowanych.

Problemy, które Czytelnik rozwiąże dzięki książce:

    Jaki charakter mają stosunki prawne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych? Które sprawy ich dotyczące będą rozpatrywane przez sądy pracy, a w stosuje się przepisy administracyjne?
    Czym różni się stosunek służbowy prawa pracy od stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych regulowanego przez przepisy prawa administracyjnego?
    Jak definiować „służbę mundurową”?
    Które formacje są zaliczane do służb zmilitaryzowanych (mundurowych)?
    Czy ślubowanie jest jedynie uroczystością, która odbywa się w specjalny wyjątkowy sposób, czy też ma inny charakter?
    Czy funkcjonariusz może odmówić pełnienia służby w jednostce organizacyjnej w innej miejscowości?
    Czym różnią się odpowiedzialność karna i dyscyplinarna? Czy są tożsame?
    W jakich sytuacjach funkcjonariusz nie popełnia przestępstwa, mimo że dopuszcza się czynu zabronionego?
    Czy za każde niewykonanie rozkazu funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie?
    Kiedy można, a kiedy trzeba zwolnić funkcjonariusza ze służby?
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Zamówienia publiczne w Polsce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne w Polsce
Grzegorz Herc, Edward Komorowski, Przemysław Szustakiewicz Zamówienia publiczne w Polsce Publikacja niniejsza uwzględnia złożoność dziedziny pra...
Cena: 79,00zł
Książka Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz 2013
Ustawa o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące podstawowego dokume...
Cena: 89,00zł
Książka Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia rodzinne. Komentarz 2014. Wydanie 4
Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępo...
Cena: 125,00zł
Książka Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna
Księgarnia poleca: Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna Autor: dr Wojciech Maciejko rok: 2007, s...
Cena: 59,00zł
Książka Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4
Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz 2013. Wydanie 4 zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej: materialnoprawnych oraz z...
Cena: 155,00zł
Książka Świadczenia emerytalne. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia emerytalne. Komentarz
Autorzy: dr Alicja Kopeć, dr Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka rok: 2008, stron : 616 ISBN : 978-83-255-0274-4 cena: 99 zł Wprowadzenie ...
Cena: 99,00zł
... jest pusty