Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Książka Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kuraś Anna, Kuros Sebastian, Toczek Monika


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  228
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-627-4
Cena: 59zł
Opis
Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane przez orzecznictwo sądowe. Autorzy – doradcy podatkowi i biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – podjęli się, jako jedni z pierwszych, przedstawienia zarysu zagadnień podatkowych i bilansowych związanych z tym tematem. Książka prezentuje zasadniczo ich poglądy, niemniej w przypadkach wątpliwych starano się wskazać na stanowisko organów skarbowych i orzecznictwa. Książka jest przydatną pomocą dla prawników, księgowych i przedsiębiorców w rozwiązywaniu niełatwych problemów rachunkowych i podatkowych spółek osobowych.

Spis treści:

Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

1. Uwagi wstępne
   1.1. Geneza obecnej regulacji spółek osobowych w prawie handlowym
   1.2. Polski kodeks handlowy z 1934 r.
   1.3. Obecna regulacja prawa spółek osobowych – Kodeks spółek handlowych z 2000 r.
2. Charakterystyka rodzajów spółek osobowych
   2.1. Spółka cywilna
      2.1.1. Uwagi ogólne
      2.1.2. Umowa spółki – niezbędne postanowienia
      2.1.3. Forma umowy
      2.1.4. Majątek spółki – współwłasność łączna
      2.1.5. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania
      2.1.6. Stosunki wewnętrzne
      2.1.7. Stosunki zewnętrzne
      2.1.8. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
      2.1.9. Rozwiązanie spółki
      2.1.10. Skutki rozwiązania spółki
   2.2. Spółka jawna
      2.2.1. Umowa spółki – niezbędne postanowienia
      2.2.2. Forma umowy
      2.2.3. Powstanie spółki jawnej i wpis do rejestru
      2.2.4. Majątek spółki – własność Spółki
      2.2.5. Odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania
      2.2.6. Stosunki wewnętrzne
      2.2.7. Stosunki zewnętrzne
      2.2.8. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
      2.2.9. Rozwiązanie spółki
      2.2.10. Likwidacja spółki
   2.3. Spółka partnerska
      2.3.1. Uwagi ogólne
      2.3.2. Powstanie spółki partnerskiej
      2.3.3. Stosunki zewnętrzne
      2.3.4. Stosunki wewnętrzne
      2.3.5. Rozwiązanie spółki
   2.4. Spółka komandytowa
      2.4.1. Uwagi ogólne
      2.4.2. Umowa spółki komandytowej – niezbędne postanowienia
      2.4.3. Forma umowy
      2.4.4. Powstanie spółki komandytowej i wpis do rejestru
      2.4.5. Majątek spółki – własność spółki
      2.4.6. Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania
      2.4.7. Stosunki wewnętrzne
      2.4.8. Stosunki zewnętrzne
      2.4.9. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
   2.5. Spółka komandytowo – akcyjna
      2.5.1. Uwagi ogólne i znaczenie spółki komandytowo – akcyjnej
      2.5.2. Powstanie spółki
      2.5.3. Stosunek do osób trzecich
      2.5.4. Stosunki wewnętrzne spółki

Rozdział 2. Porównanie form spółek osobowych i kapitałowych z podatkowego punktu widzenia

1. Spółka osobowa (z wyłączeniem s.k.a.)
2. Spółka kapitałowa
3. Spółka komandytowo – akcyjna
4. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Utworzenie spółki osobowej

1. Prawo spółek
   1.1. Podpisanie umowy spółki
   1.2. Wniesienie wkładów
   1.3. Zgłoszenie spółki do rejestru
2. Prawo podatkowe
   2.1. Podatki dochodowe
      2.1.1. Sposoby powstania spółki osobowej
   2.2. podatek VAT
      2.2.1. Wniesienie przedmiotu wkładu przez wspólników
      2.2.2. Przyznanie praw spółkowych
   2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 4. Bieżące opodatkowanie spółki osobowej

1. Źródło dochodów uzyskiwanych przez wspólników
2. Obliczanie zysku
   2.1. Jednolite obliczanie dochodu na poziomie spółki
   2.2. Przypisanie dochodu wspólnikom i ustalenie indywidualnego dochodu wspólnika
   2.3. Świadczenia wspólników na rzecz spółki
      2.3.1. Świadczenia rzeczowe – wniesienie rzeczy do używania
      2.3.2. Odpłatne świadczenie usług
      2.3.3. Świadczenie pracy własnej
      2.3.4. Nieodpłatne świadczenia
      2.3.5. Pożyczka wspólnika dla spółki
3. Podział zysku
4. Rozliczanie strat

Rozdział 5. Spółka osobowa w sytuacjach transgranicznych

1. Problem międzynarodowego podwójnego opodatkowania w przypadku spółek osobowych
2. Definicja spółek osobowych z punktu widzenia prawa cywilnego i handlowego
3. Sposoby opodatkowania spółek osobowych w ustawodawstwach krajowych
4. Klasyfikacja zagranicznych spółek osobowych
5. Zasady opodatkowania bieżącego dochodu spółek osobowych w sytuacjach transgranicznych
6. Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce osobowej w sytuacjach transgranicznych
   6.1. Opodatkowanie zagranicznego rezydenta ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce osobowej
   6.2. Opodatkowanie polskiego rezydenta ze sprzedaży udziałów w zagranicznej spółce osobowej

Rozdział 6. Rachunkowość spółki osobowej

1. Zasady prowadzenie księgowości spółek osobowych
2. Obowiązek powiadomienia o formie prowadzonej ewidencji księgowej
3. Otwarcie ksiąg rachunkowych
4. zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzanie, ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych spółek osobowych
5. Kapitał własny spółek osobowych
6. Kapitał podstawowy (zakładowy)
   6.1. Utworzenie i zwiększenie kapitału podstawowego
      6.1.1. Zwiększenie kapitału podstawowego
   6.2. Obniżenie kapitału lub wycofanie wkładów wspólnika
      6.2.1. Zmiana umowy spółki, bez zmiany składu wspólników
   6.3. Kapitał zapasowy lub rezerwowy w spółkach osobowych
   6.4. Podział zysku
      6.4.1. Pokrycie straty
   6.5. Ujęcie bilansowe kapitałów i rozrachunków ze wspólnikami

Rozdział 7. Zmiana wspólnika i następstwo prawne

1. Zbycie udziału w spółce osobowej
   1.1. Prawo spółek
      1.1.1. Spółka cywilna
      1.1.2. Handlowa spółka osobowa
   1.2. Prawo podatkowe
      1.2.1. Podatki dochodowe
      1.2.2. Inne podatki
2. Darowizna udziału
   2.1. Prawo spółek
      2.1.1. Spółka cywilna
      2.1.2. Handlowa spółka osobowa
   2.2. Prawo podatkowe
      2.2.1. Podatki dochodowe
      2.2.2. Podatek od spadków i darowizn
      2.2.3. Inne podatki
3. Śmierć wspólnika
   3.1. Prawo spółek
      3.1.1. Spółka cywilna
      3.1.2. Handlowa spółka osobowa
   3.2. Prawo podatkowe
      3.2.1. Podatek dochodowy i podatek od spadków i darowizn
   3.3. Klauzula sukcesji
      3.3.1. Podatek dochodowy
      3.3.2. Podatek od spadków i darowizn
4. Wystąpienie wspólnika ze spółki
   4.1. Prawo spółek
      4.1.1. Spółka cywilna
      4.1.2. Handlowa spółka osobowa
   4.2. Prawo podatkowe
      4.2.1. Podatek dochodowy
      4.2.2. Podatek od towarów i usług
5. Likwidacja spółki
   5.1. Prawo spółek
      5.1.1. Spółka cywilna
      5.1.2. Osobowa spółka handlowa
   5.2. Prawo podatkowe
      5.2.1. Podatek dochodowy
      5.2.2. Podatek VAT

Rozdział 8. Przekształcenia, połączenia i podziały z udziałem spółek osobowych

1. Przekształcenia
   1.1. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
      1.1.1. Prawo spółek
      1.1.2. Prawo podatkowe
   1.2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
      1.2.1. Prawo spółek
      1.2.2. Prawo podatkowe
   1.3. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
      1.3.1. Prawo spółek
      1.3.2. Prawo podatkowe
2. Połączenia
   2.1. Połączenie spółek osobowych poprzez przeniesienie majątku na spółkę kapitałową
      2.1.1. Prawo spółek
      2.1.2. Prawo podatkowe
   2.2. Połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową poprzez przejęcie spółki osobowej
      2.2.1. Prawo spółek
      2.2.2. Prawo podatkowe

Rozdział 9. Rachunkowość spółek osobowych – zmiany w składzie osobowym, fuzje, przekształcenia

1. Wypowiedzenie umowy spółki
2. Darowizna udziału
3. Zbycie udziału
4. Wystąpienie wspólnika na skutek śmierci, przejęcie udziałów w ramach spadku
5. Rozwiązanie spółki i likwidacja
6. Przekształcenia

Rozdział 10. Przykłady umów spółek osobowych

1. Umowa spółki partnerskiej
2. Umowa spółki komandytowej
3. Statut spółki komandytowo-akcyjnej
 
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2021 Sp. z o.o. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2021 Sp. z o.o.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2021 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań prawnych aktualnych na 2021 rok:...
Cena: 75,00zł
... jest pusty