Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Spółki jednostek samorządu terytorialnego

Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława, Culepa Michał


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  523
ISBN:  
978-83-255-5752-2
Do pobrania:
Cena: 125zł
Nakład wyczerpany
Opis
Książka Spółki jednostek samorządu terytorialnego jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo:
-podstawy prawne tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich przez JST;
-rodzaje spółek prawa handlowego, które mogą tworzyć JST oraz przedstawia, które spółki w praktyce są najkorzystniejsze dla JST;
-jak założyć spółkę samorządową krok po kroku, tj. od uchwały organu stanowiącego JST o powołaniu/przystąpieniu do spółki przez zawarcie umowy spółki aż po złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców i przebieg postępowania rejestrowego;
-w jaki sposób sformułować postanowienia umowy lub statutu spółki, aby były jak najkorzystniejsze dla JST będącej wspólnikiem w spółce;
-najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu postanowień umowy spółki oraz w postępowaniu rejestrowym, które mogą skutkować odmową wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców;
-kompetencje organów stanowiących i wykonawczych JST w procesie tworzenia oraz w trakcie funkcjonowania spółki samorządowej, w szczególności kompetencje w ramach nadzoru właścicielskiego;
-odrębności spółki jednoosobowej i spółki w organizacji;
-jak przeprowadzić likwidację samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki kapitałowej;
-zasady ustalania wynagrodzenia członków organów spółki samorządowej oraz ograniczenia w tym zakresie wynikające z przepisów i sankcje za ich nieprzestrzeganie,
-zasady zatrudniania pracowników przez spółkę, w tym w organach zarządzających,
-sposoby finansowania spółek samorządowych;
-przenoszenie długu JST na spółki samorządowe;
-tworzenie i funkcjonowanie spółek samorządowych z punktu widzenia przepisów podatkowych i rachunkowych;
-zasady ewidencji i wyceny udziałów lub akcji;
-skutki podatkowe wniesienia przez JST aportu do spółki;
-sposoby optymalizacji podatkowej w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek samorządowych;
-przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki samorządowej za zobowiązania prywatnoprawne i publicznoprawne tej spółki oraz radzi, w jaki sposób uwolnić się od tej odpowiedzialności;
-odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
-specyficzne spółki samorządowe, takie jak spółki sportowe, lecznicze, wodno-kanalizacyjne czy komunikacji miejskiej;
-jakie są przyczyn rozwiązania spółki i w jaki sposób przeprowadzić jej likwidację, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku spółki.

Ujęcie w książce powyższych zagadnień sprawia, że publikacja, w odróżnieniu od dostępnych na rynku, które omawiają jedynie wybrane problemy, stanowi kompleksowy i szczegółowy poradnik dotyczący szeroko rozumianej problematyki spółek komunalnych. Jej niewątpliwym atutem jest praktyczne ujęcie tej problematyki. Analiza przepisów jest bowiem poparta licznymi przykładami i praktycznymi wskazówkami co do ich właściwego zastosowania oraz bogato uzupełniona  orzecznictwem sądów i organów administracji, a także poglądami wyrażonymi w dostępnej na rynku literaturze prawniczej dotyczącej tej tematyki. Cenną pomocą będą także wzory umów, uchwał organów JST oraz innych dokumentów wykorzystywanych w działalności spółek komunalnych. Wszystkie wzory opatrzone są bogatymi komentarzami, ułatwiającymi samodzielne sporządzenie potrzebnego dokumentu. 
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Czas pracy w jednostkach samorządowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czas pracy w jednostkach samorządowych
Publikacja kierowana do osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W odróżnieniu od pozosta...
Cena: 185,00zł
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Zatrudnianie w samorządzie - wybór, powołanie, umowa o pracę w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie w samorządzie - wybór, powołanie, umowa o pracę
Praktyczny poradnik, jak prawidłowo i zgodnie z prawem zatrudniać pracowników samorządowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnegoNajważniejsze...
Cena: 102,00zł
... jest pusty