Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3

Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kidyba Andrzej, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  3
Seria:  BIBLIOTEKA PRAWA SPÓŁEK
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  828
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4311-4
Cena: 125zł
Opis
Stan prawny: 31.07.2013 r.

Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące tworzenia, funkcjonowania i rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pominięte zostały jedynie zagadnienia związane z łączeniem, podziałem i przekształceniem tej spółki, z uwagi na to, że problematyki tej dotyczy w całości inny tom niniejszej serii.

Przedstawiono w szczególności istotę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jej formy ustrojowe, charakterystykę kapitału zakładowego i udziałów, prawa i obowiązki wspólników, strukturę organizacyjną spółki oraz zasady jej działania w obrocie gospodarczym, a także problematykę odpowiedzialności w spółce. Autorka przedstawia rzeczywiste problemy powstałe na tle interpretacji poszczególnych przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i proponuje ich możliwe rozwiązania.

W trzecim wydaniu publikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013 uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne w tym zakresie, które miały miejsce od czasu poprzedniej edycji w 2010 r., oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, a także dorobek doktryny prawa.

Adresaci:
Opracowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 adresowane jest zarówno do praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa handlowego.

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. autor ponad 200 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy, podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, do najważniejszych zaliczyć można: pierwszy po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych komentarz "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz", "Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia", podręcznik "Prawo handlowe", monografie: "Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego", "Legal persons" Bodies of authority", "Status prawny komandytariusza", "Atypowe spółki handlowe", "Handlowe spółki osobowe". redaktor i współautor opracowań: "kodeks cywilny. Komentarz", "Spółka z oo w praktyce", "Aktualne umowy w obrocie gospodarczym", "Umowy gospodarcze według standardów unii europejskiej", "Ustawa o fundacjach. Komentarz" oraz wielu innych. jego praca doktorska została wyróżniona w konkursie redakcji "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, a rozprawa habilitacyjna otrzymała indywidualną nagrodę ministra edukacji narodowej, za niniejsze opracowanie "Kodeks spółek handlowych. Komentarz" t. I-II został uhonorowany Lubelską nagrodą naukową za wybitne osiągnięcia w roku 2004, zwaną Lubelskim Noblem; uznany człowiekiem roku 2006 województwa Lubelskiego przez miesięcznik "Forbes". współpracuje z wieloma ośrodkami naukowym za granicą. wykłada w Studienstiftung des Deutschen Volkes. jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, dotyczących w szczególności problematyki prawa spółek, umów, a także prawa konkurencji. Wykłada prawo handlowe, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz prawo konkurencji na studiach prawniczych i administracyjnych, a także podyplomowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 autorstwa Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występując...
Cena: 119,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia Autorzy: Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYN...
Cena: 160,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego doty...
Cena: 145,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2
Stan prawny: 15.06.2014 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 ...
Cena: 169,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym
Istota wolności gospodarczej w aspekcie filozoficznoprawnym 
Cena: 84,00zł
... jest pusty