Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Spółka komandytowo-akcyjna

Książka Spółka komandytowo-akcyjna w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kidyba Andrzej


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  726
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4230-8
Cena: 125zł
Nakład wyczerpany
Opis
Książka Spółka komandytowo-akcyjna pod redakcją Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę teoretycznych i praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie gospodarczym. Poza zagadnieniami ogólnym, takimi jak konstrukcja jurydyczna spółki, szczegółowo omówiono proces utworzenia spółki, status wspólników, prowadzenie spraw i reprezentację spółki, odpowiedzialność wspólników w sferze stosunków zewnętrznych i wewnętrznych, rozwiązanie spółki oraz jej upadłość. Przybliżono również kwestie związane z charakterem prawnym rady nadzorczej i walnego zgromadzenia oraz rolą tych struktur w procesie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Adresaci:
Publikacja Spółka komandytowo-akcyjna adresowana jest zarówno do praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa handlowego, a także do wspólników spółek komandytowo-akcyjnych.

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. autor ponad 200 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy, podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, do najważniejszych zaliczyć można: pierwszy po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych komentarz "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz", "Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia", podręcznik "Prawo handlowe", monografie: "Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego", "Legal persons" Bodies of authority", "Status prawny komandytariusza", "Atypowe spółki handlowe", "Handlowe spółki osobowe". redaktor i współautor opracowań: "kodeks cywilny. Komentarz", "Spółka z oo w praktyce", "Aktualne umowy w obrocie gospodarczym", "Umowy gospodarcze według standardów unii europejskiej", "Ustawa o fundacjach. Komentarz" oraz wielu innych. jego praca doktorska została wyróżniona w konkursie redakcji "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, a rozprawa habilitacyjna otrzymała indywidualną nagrodę ministra edukacji narodowej, za niniejsze opracowanie "Kodeks spółek handlowych. Komentarz" t. I-II został uhonorowany Lubelską nagrodą naukową za wybitne osiągnięcia w roku 2004, zwaną Lubelskim Noblem; uznany człowiekiem roku 2006 województwa Lubelskiego przez miesięcznik "Forbes". współpracuje z wieloma ośrodkami naukowym za granicą. wykłada w Studienstiftung des Deutschen Volkes. jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Jakub Janeta - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; współautor i organizator projektu Forum Prawa Spółek; specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz e-commerce.

Karolina Tobolska-Grela - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki; ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego; posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 autorstwa Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występując...
Cena: 119,00zł
Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3
Stan prawny: 31.07.2013 r.Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 stanowi kompleksowe opracowanie...
Cena: 125,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia Autorzy: Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYN...
Cena: 160,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego doty...
Cena: 145,00zł
... jest pusty