Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 2016 Wydanie 8

Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 2016 Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pietrzykowski Krzysztof


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  8
Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  456
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-8627-0
Cena: 119zł
Opis
W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze.

Komentarz jest wydaniem unikatowym ze względu na Autora – prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego – łączącego pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim oraz praktykę zawodową jako sędzia Sądu Najwyższego. Z tego względu publikacja jest wartościowa zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych:

ustawą z 27.7.2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 989) dotyczących nieruchomości mających nieuregulowany stan prawny, której spółdzielnia mieszkaniowa mogła nabyć własność przez zasiedzenie;
ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) dotyczących zniesienia zakazu wyodrębniania na własność oraz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na preferencyjnych warunkach towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym
wyrokiem TK z 5.2.2015 r., K 60/13, orzekającym o niekonstytujności niektórych przepisów ustawy: art. 3 ust. 1 i 3 w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu; art. 171 ust. 6 w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni; art. 19 ust. 2 ustawy w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej ; a ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego
wyrokiem z 27.6.2013 r., K 36/12  orzekajacym o niekonstytujności art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu
Obecne, ósme już wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz  piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niektóre przepisy ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, a także przepisów karnych dotyczących tematyki spółdzielni mieszkaniowych.

Niniejszy komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), jak i dla studentów wydziałów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I
Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona je...
Cena: 94,00zł
... jest pusty