Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2

Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Lachiewicz Wojciech, Łyszczarz Michał, Walczak Piotr, Woźniczko Karolina


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  594
ISBN:  
978-83-255-6584-8
Do pobrania:
Cena: 125zł
Opis
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych. Przepisy te ulegają ciągłym zmianom. Ostatnie z nich dotyczą reformy wychowania przedszkolnego (i sposobów jej finansowania) oraz zasad rekrutacji do przedszkoli szkół. Reforma rozłożona jest na lata 2013-2017.  Jednak najwięcej stosownych uchwał oraz wdrożenie odpowiednich procedur należy dokonać w 2014 r. Co do nowych zasad rekrutacji wprowadzono okres przejściowy na lata 2014-2016, gdzie ciężar prawidłowego zorganizowania procesów rekrutacji spada na dyrektorów. Nowe przepisy dają rodzicom możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły w sprawie odmowy przejęcia ucznia do szkoły (przedszkola).

Książka jest  poradnikiem dla organów prowadzących i dyrektorów szkół. Wyjaśnia jak:

    optymalizować wydatki na oświatę (tworzenie GZEAS-ów, łączenie szkół w zespoły, likwidacja szkół, przekazywanie szkół do prowadzenia przez inne podmioty);
    wdrożyć w życie reformę wychowania przedszkolnego (wraz z wzorami uchwał i regulaminów);
    dokonać rekrutacji dzieci i uczniów do publicznych przedszkoli i szkół na nowych zasadach oraz przygotować się na procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji (wraz z wzorami wniosków, oświadczeń, zarządzeń, protokołów);
    przebiega proces finansowania oświaty przez budżet państwa (dotacje na wychowanie przedszkolne, subwencje);
    finansować zadania oświatowe (pomoc materialna, dożywianie, dowożenie uczniów);
    dokonywać ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
    funkcjonują organy publiczne jednostek oświatowych: dyrektora, rad pedagogicznych i organów społecznych;
    stworzyć regulamin wynagradzania, ustalić wynagrodzenie nauczycielskie, naliczyć odpis na ZFŚS;
    zakładać, prowadzić, przekazywać i likwidować jednostki oświatowe.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się ponad 40 wzorów dokumentów związanych z organizowaniem i zarządzaniem jednostkami oświatowym; m.in.:

Wzory związane z reformą przedszkolną

    Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1d ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
    Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej  w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenia niepublicznego przedszkola na terenie Miasta;
    Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert;
    Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
    Uchwała o sieci szkół;
    Uchwała o powołaniu zespołu szkolno przedszkolnego powstałego w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole;
    Uchwała (wraz z aktem założycielskim i statutem) o utworzeniu zespołu szkolno - przedszkolnego ze szkoły podstawowej i przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły;
    Uchwała w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.

Wzory związane z rekrutacją

    Wniosek o przyjęciu do przedszkola;
    Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
    Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata;
    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
    Zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego;
    Zarządzenie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
    Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego w roku szkolnym;
    Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
    Uzasadnienie odmowy przyjęcia;
    Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
    Rozstrzygnięcie  Dyrektora Publicznego Przedszkola w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Pozostałe wzory

    Uchwała o przekazanie szkoły lub przedszkola;
    Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych;
    Uchwała  w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w drodze umowy Stowarzyszeniu;
    Umowa o przekazanie szkoły;
    Porozumienie w sprawie zakładania i prowadzenia szkoły lub placówki przez JST, dla której prowadzenie i zakładanie tej szkoły nie jest zadaniem własnym;
    Uchwała o połączeniu szkół w zespół szkół;
    Regulamin rady rodziców.
Inne pozycje tego autora
Książka Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych
Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zas...
Cena: 135,00zł
Książka Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.Uwarunkowania związane z e...
Cena: 165,00zł
Książka Dotacje oświatowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dotacje oświatowe
Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych.Poradnik uwzględnia liczne zmiany, które weszły w życie od 1.1.20...
Cena: 139,00zł
Książka Kontrola w jednostkach pomocy społecznej. Kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza. Wskazówki dla kierowników jednostek w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kontrola w jednostkach pomocy społecznej. Kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza. Wskazówki dla kierowników jednostek
Książka Kontrola w jednostkach pomocy społecznej. Kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza. Wskazówki dla kierowników jednostek przygotowana dla ki...
Cena: 109,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce o...
Cena: 127,00zł
... jest pusty