Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego

Książka Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Klafkowska-Waśniowska Katarzyna, Mataczyński Maciej


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  580
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3769-4
Cena: 169zł
Opis
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego

Spis treści:


Sylwetka Profesora Mariana Kępińskiego
str. 5

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego
str. 11

Prawo cywilne, handlowe i prywatne międzynarodowe

Edward Gniewek, O wyłączeniu stosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w razie ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
str. 39

Maciej Gutowski, Naruszenie umowy jako przyczyna bezskuteczności czynności prawnej
str. 47

Andrzej Koch, Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do niektórych stosunków spółek handlowych (art. 2 k.s.h.) - zagadnienia wybrane
str. 63

Jacek Napierała, Transgraniczne przekształcenie spółki
str. 77

Adam Olejniczak, Skutki zastrzeżenia zadatku dla odpowiedzialności odszkodowawczej kontrahenta
str. 97

Maksymilian Pazdan, Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.
str. 109

Wojciech Popiołek, Cena akcji objętych przymusowym odkupem i jej zapłata przez spółkę
str. 119

Feliks Zedler, Dochodzenie roszczeń wierzycieli handlowej spółki kapitałowej po zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację jej majątku
str. 131

Prawo własności intelektualnej i ochrony konkurencji

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Do kogo należy kod źródłowy?
str. 149

Jan Błeszyński, Prawo do wynagrodzenia twórcy utworu
str. 173

Adolf Dietz, Vergleichende Analyse der Regelung des Rechts der Verwertungsgesellschaften im polnischen Urheberrecht nach seiner Reform von 2010 (Dz. U. Nr. 152, Pos. 1016)
str. 199

Roland Knaak, The Relationship between Earlier Trade Marks and Geographical Indications in European Law
str. 217

Silke von Lewinski, Some reflections on Case Law on Copyright by the Court of Justice of the European Union
str. 229

Andrzej Matlak, Implementacja do polskiego prawa dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
str. 241

Willajeanne F. McLean, The Protection of Traveling Trademarks: A cross-border dilemma
str. 267

Aurelia Nowicka, Wzmocniona współpraca - ramy prawne i analiza dopuszczalności w dziedzinie jednolitej ochrony patentowej
str. 283

Maria Poźniak-Niedzielska, Meandry ochrony wzorów przemysłowych
str. 311

Urszula Promińska, Znak usługowy jako samodzielna kategoria normatywna?
str. 319

Tadeusz Skoczny, Zgoda wyjątkowa na dokonanie koncentracji na podstawie argumentu upadającej firmy
str. 333

Ryszard Skubisz, Marcin Trzebiatowski, Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych)
str. 355

Stanisław Sołtysiński, O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej
str. 385

Elżbieta Traple, Reklama internetowa (AdWords) jako uzasadniona przyczyna użycia cudzego znaku towarowego
str. 407

Hanns Ullrich, Intellectual Property: Exclusive rights for a purpose - The case of technology protection by patents and copyright
str. 425

Prawo Unii Europejskiej

Jan Barcz, Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony
str. 463

Cezary Mik, Europejska Służba Działania Zewnętrznego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
str. 477

Marek Safjan, Pomiędzy Mangold a Omegą. Prawa podstawowe versus tożsamość konstytucyjna (perspektywa orzecznicza)
str. 521

Maciej Szpunar, Perspektywy reformy organów sądowych Unii Europejskiej
str. 545

Andrzej J. Szwarc, Kontrowersje dotyczące ustawowego uregulowania sportowego sądownictwa polubownego (arbitrażowego)
str. 559

Wykaz skrótów
str. 571

Autorzy
str. 575

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze w Poznaniu. Przygotowując niniejszą książkę, w 2003 r. przebywała na stypendium badawczym w instytucie T.M.C. Assera w Hadze, odbyła również staż naukowy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie. Jest autorką publikacji zarówno z zakresu prawa autorskiego, jak i prawa europejskiego.

Dr Maciej Mataczyński - adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w T.M.C. Asser Instituut w Hadze. W latach 2001-2002 jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Jego praca doktorska pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym została wyróżniona w konkursie "Państwa i Prawa". Od 2004 r. jest wpisany na listę radców prawnych. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim
Autorzy: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , Warszawa , 2008 ISBN: 978-83-7526-820-1 ,...
Cena: 69,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz 2013 do artykułów 301-490. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz 2013 do artykułów 301-490. Wydanie 3
Stan prawny: 06.09.2013 r.Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz 2013 do artykułów 301-490. Wydanie 3 obejmuje komentarz do prze...
Cena: 189,00zł
Książka Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz
Stan prawny: 10.07.2010 r. Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego - określa obowi...
Cena: 219,00zł
Książka Prawa pokrewne. Tom III w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawa pokrewne. Tom III
W tomie trzecim serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej, zebrano poglądy i opinie doktryny na temat aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw pokr...
Cena: 65,00zł
Książka Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych
W książce przedstawiono: sposób postępowania w przypadku naruszenia obowiązków przez nabywców znacznych pakietów akcji i rozważania alternaty...
Cena: 89,00zł
Książka Własność intelektualna w obrocie elektronicznym Tom 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Własność intelektualna w obrocie elektronicznym Tom 5
Niniejszy, już V tom z Serii poświęcony jest aktualnym zagadnieniom prawa własności intelektualnej w szeroko rozumianym obrocie elektronicznym, a w sz...
Cena: 75,00zł
... jest pusty