Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2014

Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Nowicki Józef Edmund


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1096
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4559-0
Cena: 155zł
Nakład wyczerpany
Opis
Jest to pierwsze wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierającego szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 1200 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

W publikacji Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2014 omówiono również instytucje prawa cywilnego mające zastosowanie w zamówieniach publicznych, m.in.: pełnomocnictwo, prokurę, reprezentację w spółkach osobowych i spółkach prawa handlowego, terminy, odstąpienie od umowy, odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, waloryzację wynagrodzenia.

Czytelnikom zostanie udostępniona strona internetowa www.zamowienia-publicznekomentarz.lex.pl, z której będzie można pobrać tekst elektronicznego suplementu aktualizującego zawartość komentarza o zmiany, które wejdą w życie do końca marca 2014 r.

Adresaci:

Publikacja Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2014 jest przeznaczona dla wszystkich zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Przydatna będzie również słuchaczom studiów podyplomowych.

Józef Edmund Nowicki - ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 14-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane (w tym procedury FIDIC), zamówieniach sektorowych, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zamówieniach na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk oraz audycie i kontroli zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Biegły sądowy w sprawach zamówień publicznych. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli zamówień publicznych. Wykładowca problematyki zamówień publicznych, prelegent na licznych konferencjach. Autor ponad 400 publikacji i komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych, a także opinii i ekspertyz dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zamówień publicznych Komentarz 2015 Wydanie 2
Stan prawny: 1 września 2015 r.EDYCJA JUBILEUSZOWA NA 20-LECIE SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCEJest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Praw...
Cena: 126,00zł
... jest pusty